„მერების შეთანხმება აღმოსავლეთის“ პრაქტიკოსთა გუნდი

ჯავანშირ აბდულაევი

კომპეტენცია : კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა , კლიმატის სფეროს დაფინანსება და „მწვანე“ დაფინანსება , შესაძლებლობების გა ძლიერება , სტრატეგიული განვითარება , მცირე და საშუალო საწარმოები და სა სოფლ ო რეგიონების განვითარება

ქვეყანა : აზერბაიჯანი

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ნარინე აბელიანი ( ხელმომწერი )

კომპეტენცია : კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია , განათლება და ცნობიერების ამაღლება , შესაძლებლობების გა ძლიერება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სამირა აკბაროვა

კომპეტენცია : განათლება და ცნობიერების ამაღლება , შენობების და დასახლებული პუნქტების ენერგოაუდიტი , გათბობა-ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების ენერგოეფექტურობა , შენობების ენერგეტიკული პასპორტიზაცია

ქვეყანა: აზერბაიჯანი

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

რენა ალიზადე

კომპეტენცია: ენერგეტიკა

ქვეყანა: აზერბაიჯანი

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ალექსანდრუ ამბროსი (ხელმომწერი)

კომპეტენცია: ნარჩენების მართვა

ქვეყანა: მოლდოვა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მარგალიტა არაბიძე ( ეროვნული კოორდინატორი )

კომპეტენცია : კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია , ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ენერგეტიკა , შენობები , კანონმდებლობა , წრიული ეკონომიკა, ენერგეტიკული პოლიტიკა, შესაძლებლობების გა ძლიერება

ქვეყანა : საქართველო

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ედგარ არშაკიანი ( ხელმომწერი )

კომპეტენცია : ადგილობრივი თვითმმართველობა

ქვეყანა: სომხეთი

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

არტაკ ბაღდასარიანი

კომპეტენცია : კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება , კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა , ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი , კლიმატის სფეროს დაფინანსება და „მწვანე“ დაფინანსება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მანოლე ბალანი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ენერგეტიკა, შენობები, კანონმდებლობა

ქვეყანა: მოლდოვა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ვალენტინა კასიანი ( ხელმომწერი )

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა, შენობები, ინფრასტრუქტურა, წყალი, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა: მოლდოვა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

პიოტრ კომაროვი ( შეთანხმების მხარდამჭერი )

კომპეტენცია: სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია, კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა, ენერგეტიკა, შენობები, სამრეწველო პროცესები, ინფრასტრუქტურა, ნარჩენების მართვა, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა: მოლდოვა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ლილია დავთიანი ( ხელმომწერი )

კომპეტენცია : ადგილობრივი თვითმმართველობა , შესაძლებლობების გა ძლიერება

ქვეყანა : სომხეთი

Email: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ოლექსანდრ დეი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, მობილობა, მეკსგ მეთოდოლოგია, მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მარინა დრანიჩენკო

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგებთან ადაპტაცია, ენერგომენეჯმენტი, მეკსგ მეთოდოლოგია

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მარია დრუჟინინა

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგეტიკა, ფინანსები

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ოლექსანდრ დიაჩუკი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, დაფინანსება

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

არამ გაბრიელიანი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება , მონიტორინგი ანგარიშგება და შემოწმება, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, შენობები, წყალი, ნარჩენების მართვა, სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მიწათსარგებლობა, საგანგებო სიტუაციები, სამოქალაქო დაცვა და საგანგებო სიტუაციები, ტექნოლოგიების გადაცემა, კანონმდებლობა, კლიმატის სფეროს დაფინანსება და „მწვანე“ დაფინანსება, ადგილობრივი თვითმმართველობა და საზოგადოების მონაწილეობა

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

აშოტ გილოიანი ( ეროვნული კოორდინატორი )

კომპეტენცია : ადგილობრივი თვითმმართველობის პოლიტიკა , ტერიტორიული და ადმინისტრაციული რეფორმები

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ელენე გვილავა (შეთანხმების მხარმდამჭერი )

კომპეტენცია: სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია, კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა: საქართველო

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ვალენტინა გუჩ-დენისენკო

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგეტიკა, ფინანსები

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

დიანა ჰარუტიუნიანი

კომპეტენცია : სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია, კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია , კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება, მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება , ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი , განათლება და ცნობიერების ამაღლება , კანონმდებლობა, შესაძლებლობების გა ძლიერება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მერი ჰარუტიუნიანი ( ხელმომწერი )

კომპეტენცია : კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია , განათლება და ცნობიერების ამაღლება , შესაძლებლობების გა ძლიერება , ადგილობრივი თვითმმართველობა

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ტოფიგ ჰასანოვი

კომპეტენცია : ენერგეტიკა, სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია , კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია , კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება, კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა , ნარჩენების მართვა , სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მიწათსარგებლობა, ტექნოლოგიების გადაცემა

ქვეყანა : აზერბაიჯანი

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ვერონიკა ჰერტა

კომპეტენცია: ენერგეტიკა, წყალი, კანონმდებლობა, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა: მოლდოვა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

გოჰარ ჰოვჰანესიანი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება, კლიმატის ცვლილების შედეგებთან ადაპტაცია

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მედეა ინაშვილი

კომპეტენცია : სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია , კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია , კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება, მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, შენობები , ნარჩენების მართვა, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, ტექნოლოგიების გადაცემა , შესაძლებლობების გა ძლიერება

ქვეყანა : საქართველო

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ოლექსანდრ კარპენკო

კომპეტენცია: ენერგომენეჯმენტი, ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის პროექტები

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ვიტალი ლესიუკი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, მეკსგ მეთოდოლოგია

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

რომან ილიკი

კომპეტენცია: წყლის სექტორი, კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ოლგა ლიაშჩუკი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგებთან ადაპტაცია, ბუნების დაცვაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები და ადაპტაციის პროექტები, ურბანული დაგეგმარება

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ნურმამად მამადოვი

კომპეტენცია : შენობები , განათლება და ცნობიერების ამაღლება, შენობების და დასახლებული პუნქტების ენერგოაუდიტი , გათბობა-ვენტილაციის და ჰაერის კონდიცირების სისტემების ენერგოეფექტურობა , შენობების ენერგეტიკული პასპორტიზაცია

ქვეყანა : აზერბაიჯანი

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

დმიტრო მარუსიჩი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება (ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის პროექტები), ენერგეტიკა

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ვადიმ მატკოვსკი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება (ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის პროექტები), ენერგეტიკა, ენერგომენეჯმენტი, მეკსგ მეთოდოლოგია

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

კახაბერ მდივანი

კომპეტენცია: სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია, კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება, მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, ტრანსპორტი, სამრეწველო პროცესები, ინფრასტრუქტურა, სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მიწათსარგებლობა

ქვეყანა : საქართველო

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ვარდან მელიქიანი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება, კლიმატის ცვლილების შედეგებთან ადაპტაცია, კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მიწათსარგებლობა, სამოქალაქო დაცვა და საგანგებო სიტუაციები, ტექნოლოგიების გადაცემა, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ეკატერინა მელნიჩენკო

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება, კლიმატის ცვლილების შედეგებთან ადაპტაცია, კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა, სამოქალაქო დაცვა და საგანგებო სიტუაციები, განვითარების პოლიტიკა

ქვეყანა: მოლდოვა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ანდრე ოჰანიანი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება, ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ენერგეტიკა, შენობები, საგანგებო სიტუაციები, სამოქალაქო დაცვა და საგანგებო სიტუაციები, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, კლიმატის სფეროს დაფინანსება და „მწვანე“ დაფინანსება, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ასტღინე ფასოიანი ( შეთანხმების მხარდამჭერი )

კომპეტენცია : გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და ეკონომიკა , კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, პროექტების დაფინანსება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

აიტან ფოლადოვა

კომპეტენცია : კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება , წყალი , ნარჩენების მართვა , Ადამიანის ჯანმრთელობა, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა : აზერბაიჯანი

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მაქსიმ როზდობუდკო

კომპეტენცია: ენერგომენეჯმენტი, მეკსგ მეთოდოლოგია

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

დმიტრო საკალიუკი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგეტიკა, ენერგომენეჯმენტი, მეკსგ მეთოდოლოგია

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მარინა შვანგირაძე

კომპეტენცია : სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია, კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება , მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება, კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა, ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ენერგეტიკა , ტრანსპორტი, შენობები, ინფრასტრუქტურა, წყალი, ნარჩენების მართვა, სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მიწათსარგებლობა, Ადამიანის ჯანმრთელობა, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, ტექნოლოგიების გადაცემა, კანონმდებლობა , კლიმატის სფეროს დაფინანსება და „მწვანე“ დაფინანსება, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა : საქართველო

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მარიანა სივნი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგომენეჯმენტი

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მარიანა პრისტუპა ( შეთანხმების მხარდამჭერი )

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგომენეჯმენტი, მეკსგ მეთოდოლოგია, ადგილობრივი თვითმმართველობა

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ნუნე საკანიანი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა, ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ენერგეტიკა, შენობები, ინფრასტრუქტურა, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ნინა შატბერაშვილი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგებთან ადაპტაცია, კლიმატის ცვლილების ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენა, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, შენობები, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, კანონმდებლობა, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა: საქართველო

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ვაან სარგსიანი

კომპეტენცია: ენერგეტიკული სტრატეგია, სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია, კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ტიგრან სეკოიანი

კომპეტენცია: სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია, კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება, ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, შენობები, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, ტექნოლოგიების გადაცემა, კანონმდებლობა, კლიმატის სფეროს დაფინანსება და „მწვანე“ დაფინანსება, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ოლექსი სოლომახა

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგეტიკა

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ჰრანტ ტერ-გაბრიელიანი ( შეთანხმების მხარდამჭერი )

კომპეტენცია : სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია, ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, შენობები

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ჰალინა ტრიპოლსკა

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მაია ცხვარაძე ( ეროვნული კოორდინატორი )

კომპეტენცია : კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, კლიმატის ცვლილების რისკი და მოწყვლადობის შეფასება , ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი, სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და მიწათსარგებლობა, განათლება და ცნობიერების ამაღლება, ტექნოლოგიების გადაცემა, კლიმატის სფეროს დაფინანსება და „მწვანე“ დაფინანსება, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა : საქართველო

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ნიკოლაე ტუდორეანუ ( ხელმომწერი )

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგებთან ადაპტაცია, მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება, ენერგიის ხელმისაწვდომობა და ენერგეტიკულ სიღარიბე, ენერგეტიკა, შენობები, ინფრასტრუქტურა, წყალი, ნარჩენების მართვა, კლიმატის სფეროს დაფინანსება და „მწვანე“ დაფინანსება, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა: მოლდოვა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

იან ედვინ ვაანდერსი

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება და ადაპტაცია, მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება, შენობები, შესაძლებლობების გაძლიერება

ქვეყანა: მოლდოვა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ემინ იერიციანი ( შეთანხმების მხარდამჭერი )

კომპეტენცია : ადგილობრივი თვითმმართველობ ის პოლიტიკა, ტერიტორიული და ადმინისტრაციული რეფორმები , საჯარო მმართველობა

ქვეყანა : სომხეთი

ელ-ფოსტა : ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ჰალინა ჟურავსკა

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგომენეჯმენტი

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სერჰი ზინჩენკო

კომპეტენცია: ენერგეტიკა

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

ტეტიანა ზიატიკოვა

კომპეტენცია: კლიმატის ცვლილების შედეგების შერბილება, ენერგმენეჯმენტი

ქვეყანა: უკრაინა

ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

სიახლეების გამოწერა