„მერების შეთანხმება აღმოსავლეთის“ პრაქტიკოსთა გუნდი

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) რეგიონში მერების შეთანხმების გაფართოებისა და რეგიონში ხელმომწერთა რაოდენობის აქტიური ზრდის, უფრო ამბიციური ვალდებულებების გათვალისწინებით და მონიტორინგისა და ანგარიშგების მოთხოვნების გათვალისწინებით, ასევე კლიმატისა და ენერგეტიკის ადგილობრივი სტრატეგიების ეროვნულ პოლიტიკასთან (მაგ. ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი) და საერთაშორისო პროცედურებთან (მერების გლობალური შეთანხმება) ჰარმონიზაციის აუცილებლობის კონტექსტში, აქტუალური გახდა რეგიონული მეთოდოლოგიური საკონსულტაციო ორგანოს შექმნის აუცილებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ინიციატივების შემუშავებას მონაწილე თემებისათვის.

პრაქტიკოსთა ჯგუფის მთავარი მიზანია გააერთიანოს მოწინავე ხელმომწერები, დაინტერესებული მხარეები და შესაბამისი სფეროების ექსპერტები, რომელთაც სურთ თავიანთი წვლილი შეიტანონ შეთანხმების ძირითად მეთოდოლოგიურ და სტრატეგიულ განვითარებაში, როგორც ცალკეულ ქვეყნებში, ისე მთლიანად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში.

ამავდროულად, ჯგუფი ხელს შეუწყობს კომუნიკაციის გაძლიერებას და გამოცდილების გაცვლას აღმოსავლეთ პარტნიორობის და სხვა რეგიონების პრაქტიკოსებს შორის.

ჯგუფი შედგება შეთანხმების ეროვნული და ტერიტორიული კოორდინატორების, შეთანხმების მხარდამჭერების, ხელმომწერების, დაინტერესებული მხარეების, ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ექსპერტებისგან, რომლებსაც აქვთ ჯგუფში განსახილველი ზოგადი ან სექტორული თემების შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება.

ჯგუფის შეხვედრები და ონლაინ დისკუსიები ჩვეულებრივ ტარდება წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ, მაგრამ, საჭიროების შემთხვევაში, დისკუსიები შეიძლება უფრო ხშირად მოეწყოს.

ჯგუფის მიერ გაცემული რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება „მერების შეთანხმება აღმოსავლეთის“ სამდივნოსა და მმართველი კომიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

სიახლეების გამოწერა