«ՔԴ՝ Արևելք» նախաձեռնության Խորհրդատվական խումբ

Ջավանշիր Աբդուլլաև

Փորձագիտություն՝ կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցություններ, կլիմայական ֆինանսավորում և կանաչ ֆինանսավորում, կարողությունների զարգացում, ռազմավարական զարգացում, ՓՄՁ և գյուղական զարգացում

Երկիր՝ Ադրբեջան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Նարինե Աբելյան (Դաշնագրին անդամակցող համայնք)

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, կրթություն և իրազեկման բարձրացում, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Սամիրա Աքբարովա

Փորձագիտություն՝ կրթություն և իրազեկվածության բարձրացում, շենքերի և բնակավայրերի էներգետիկ աուդիտ, ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի էներգաարդյունավետություն, շ ենքերի էներգետիկ անձնագրավորում

Երկիր՝ Ադրբեջան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Ռենա Ալիզադե

Փորձագիտություն՝ էներգետիկա

Երկիր՝ Ադրբեջան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Ալեքսանդրու Ամբրոս (Դաշնագրին անդամակցող համայնք)

Փորձագիտություն՝ թափոնների կառավարում

Երկիր՝ Մոլդովա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մարգալիտա Արաբիձե (Դաշնագրի ազգային համակարգող)

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն , ԷՀԷԱ, էներգետիկա, շենքեր, օրենսդրություն, շրջանաձև տնտեսություն, էներգետիկ քաղաքականության բնագավառում կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Վրաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Էդգար Արշակյան (Դաշնագրին անդամակցող համայնք)

Փորձագիտություն՝ տեղական ինքնակառավարում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Արտակ Բաղդասարյան

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցություններ, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, կլիմայական ֆինանսներ և կանաչ ֆինանսավորում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մանոլե Բալան

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, ԷՀԷԱ, էներգետիկա, շենքեր, օրենսդրություն

Երկիր՝ Մոլդովա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Վալենտինա Կասիան (Դաշնագրին անդամակցող համայնք)

Փորձագիտություն՝ կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցություններ, շենքեր, ենթակառուցվածքներ, ջուր, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Մոլդովա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Պյոտր Կոմարով (Դաշնագրի աջակից)

Փորձագիտություն՝ ջերմոցային գազերի գույքագրում, ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, ԷՀԷԱ, կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցություններ, էներգետիկա, շենքեր, արդյունաբերական գործընթացներ, ենթակառուցվածքներ, թափոնների կառավարում, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Մոլդովա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Լիլյա Դավթյան (Դաշնագրին անդամակցող համայնք)

Փորձագիտություն՝ տեղական ինքնակառավարում, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Օլեքսանդր Դեյ

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, շարժունակություն, ԿԷԶԿՊԳԾ մեթոդաբանություն, ՉՀՀ

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մարինա Դրանիչենկո

Փորձագիտություն՝ հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխությանը, էներգետիկա, էներգետիկ կառավարում, ԿԷԶԿՊԳԾ մեթոդաբանություն

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մարիա Դրուժինինա

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, էներգետիկա, ֆինանսներ

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Ալեքսանդր Դյաչուկ

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, ֆինանսներ

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Արամ Գաբրիելյան

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, ՌԽԳ, ՉՀՀ, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, էներգետիկա, տրանսպորտ, շենքեր, թափոնների կառավարում, գյուղատնտեսություն, անտառտնտեսություն և հողօգտագործում, արտակարգ իրավիճակներ, քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներ, տեխնոլոգիաների փոխանցում, օրենսդրություն, կլիմայական ֆինանսավորում և կանաչ ֆինանսավորում, կարողությունների զարգացում, տեղական ինքնակառավարում և հանրային մասնակցություն

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Աշոտ Գիլոյան (Դաշնագրի ազգային համակարգող)

Փորձագիտություն՝ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականություն, տարածքային և վարչական բարեփոխումներ

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Էլենե Գվիլավա (Դաշնագրի աջակից)

Փորձագիտություն՝ ՋԳ գույքագրում, ԿՓ մեղմում, կրթություն և իրազեկման բարձրացում, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Վրաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Վալենտինա Գուչ-Դենիսենկո

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, էներգետիկա, ֆինանսներ

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Դիանա Հարությունյան

Փորձագիտություն՝ ջերմոցային գազերի գույքագրում, ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, ՌԽԳ, ՉՀՀ, ԷՀԷԱ, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, կրթություն և իրազեկման բարձրացում, օրենսդրություն, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մերի Հարությունյան (Դաշնագրին անդամակցող համայնք)

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, կրթություն և իրազեկման բարձրացում, կարողությունների զարգացում, տեղական ինքնակառավարում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Թոֆիգ Հասանով

Փորձագիտություն՝ ջերմոցային գազերի գույքագրում էներգետիկայում, ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն , ՌԽԳ, կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները, թափոնների կառավարում, գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և հողօգտագործում, տեխնոլոգիաների փոխանցում

Երկիր՝ Ադրբեջան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Վերոնիկա Հերտա

Փորձագիտություն՝ էներգետիկա, ջուր, օրենսդրություն, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Մոլդովա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Գոհար Հովհաննիսյան

Փորձագիտություն՝ ՌԽԳ, հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխությանը

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մեդեա Ինաշվիլի

Փորձագիտություն՝ ջերմոցային գազերի գույքագրում , ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն , ՌԽԳ, ՉՀՀ, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, էներգետիկա , տրանսպորտ , շենքեր , թափոնների կառավարում , կրթություն և իրազեկման բարձրացում , տեխնոլոգիաների փոխանցում , կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Վրաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Ալեքսանդր Կարպենկո

Փորձագիտություն՝ էներգետիկ կառավարում, էներգաարդյունավետության բարձրացման և ԷԱ և ՎԷ ծրագրեր

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Վիտալի Լեսյուկ

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, ԿԷԶԿՓԳԾ մեթոդաբանություն

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Ռոման Իլիկ

Փորձագիտություն՝ ջրային սեկտոր, ԿՓ մեղմում

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Օլգա Լյաշչուկ

Փորձագիտություն՝ հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխությանը, բնության վրա հիմնված լուծումներ և ադապտացիոն նախագծեր, քաղաքաշինություն

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Նուրմամմադ Մամեդով

Փորձագիտություն՝ շենքեր , կրթություն և իրազեկվածության բարձրացում , շենքերի և բնակավայրերի էներգետիկ աուդիտ , ջեռուցման , օդափոխության և օդորակման համակարգերի էներգաարդյունավետություն , շենքերի էներգետիկ անձնագրավորում

Երկիր՝ Ադրբեջան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Դմիտրո Մարուսիչ

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում (ԷԱ և ՎԷ ծրագրեր), էներգետիկա

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Վադիմ Մատկովսկի

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում (ԷԱ և ՎԷ ծրագրեր), էներգետիկա, էներգետիկ կառավարում, ԿԷԶԿՊԳԾ մեթոդաբանություն

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Կախաբեր Մդիվանի

Փորձագիտություն՝ ջերմոցային գազերի գույքագրում, ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, ՌԽԳ, ՉՀՀ, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, տրանսպորտ, արդյունաբերական գործընթացներ, ենթակառուցվածքներ, գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և հողօգտագործում

Երկիր՝ Վրաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Վարդան Մելիքյան

Փորձագիտություն՝ ՌԽԳ, հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխությանը, կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և հողօգտագործում, քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներ, տեխնոլոգիաների փոխանցում, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Եկատերինա Մելնիչենկո

Փորձագիտություն՝ ՌԽԳ, հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխությանը, կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները, քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներ, զարգացման քաղաքականություն

Երկիր՝ Մոլդովա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Անդրէ Օհանիան

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, ՉՀՀ, ԷՀԷԱ, էներգետիկա, շենքեր, արտակարգ իրավիճակներ, քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներ, կրթություն և իրազեկման բարձրացում, կլիմայական ֆինանսավորում և կանաչ ֆինանսավորման կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ . փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Աստղինե Փասոյան ( Դաշնագրի աջակից )

Փորձագիտություն՝ բնապահպանական քաղաքականություն և տնտեսագիտություն , ԿՓ մեղմում, ծրագրերի ֆինանսավորում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ . փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Այտան Փոլադովա

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն , ՌԽԳ, թափոնների կառավարում , մարդու առողջություն , կ րթություն և իրազեկման բարձրացում , կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Ադրբեջան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մաքսիմ Ռոզդոբուդկո

Փորձագիտություն՝ էներգետիկ կառավարում, ԿԷԶԿՊԳԾ մեթոդաբանություն

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Դմիտրո Սակալյուկ

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, էներգետիկա, էներգետիկ կառավարում, ԿԷԶԿՊԳԾ մեթոդաբանություն

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մարինա Շվանգիրաձե

Փորձագիտություն՝ ջերմոցային գազերի գույքագրում , ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն , ՌԽԳ, ՉՀՀ, կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները , ԷՀԷԱ, էներգետիկա , տրանսպորտ , շենքեր , ենթակառուցվածքներ , ջուր , թափոնների կառավարում , գյուղատնտեսություն , անտառային տնտեսություն և հողօգտագործում , մարդու առողջություն , կրթություն և իրազեկման բարձրացում , Տեխնոլոգիաների փոխանցում , օրենսդրություն , կլիմայական ֆինանսավորում և կանաչ ֆինանսավորում , կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Վրաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մարիանա Սիվնի

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, էներգետիկ կառավարում

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մարիանա Պրիստուպա (Դաշնագրի աջակից)

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, էներգետիկայի կառավարում, ԿԷԶԿՊԳԾ մեթոդաբանություն, տեղական ինքնակառավարում

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Նունե Սաքանյան

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցություններ, կլիմայի փոփոխություն, ԷՀԷԱ, էներգետիկա, շենքեր, ենթակառուցվածքներ, կրթություն և իրազեկման բարձրացում, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ . փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Նինա Շատբերաշվիլի

Փորձագիտություն՝ հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխությանը, կլիմայի փոփոխության տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, շենքեր, կրթություն և իրազեկման բարձրացում, օրենսդրություն, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Վրաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Վաան Սարգսյան

Փորձագիտություն՝ էներգետիկ ռազմավարություն, ջերմոցային գազերի գույքագրում, ԿՓ մեղմում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ . փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Տ իգրան Սեկոյան

Փորձագիտություն՝ ջերմոցային գազերի գույքագրում, ԿՓ մեղմում, ՉՀՀ, ԷՀԷԱ, ԱՄՍՆԳ/ԱՄՍԳ, էներգետիկա, տրանսպորտ, շենքեր, կրթություն և իրազեկման բարձրացում, տեխնոլոգիաների փոխանցում, օրենսդրություն, կլիմայական ֆինանսավորում և կանաչ ֆինանսավորում, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ . փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Օլեքսի Սոլոմախա

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, էներգետիկա

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Հրանտ Տեր - Գաբրիելյան ( Դաշնագրի աջակից )

Փորձագիտություն՝ ջերմոցային գազերի գույքագրում , ԷՀԷԱ, էներգետիկա , տրանսպորտ , շենքեր

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Հալինա Տրիպոլսկա

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Մայա Ցխվարաձե (Դաշնագրի ազգային համակարգող)

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն , ՌԽԳ, ԱՄՍՆԳ / ԱՄՍԳ , գյուղատնտեսություն , անտառտնտեսություն և հողօգտագործում , կրթություն և իրազեկման բարձրացում , տեխնոլոգիաների փոխանցում , կլիմայական ֆինանսավորում և կանաչ ֆինանսավորում , կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Վրաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Նիկոլայ Թուդորեանու ( Դաշնագրին անդամակցող համայնք )

Փորձագիտություն՝ հարմարվողականություն կլիմայի փոփոխությանը, ՉՀՀ, ԷՀԷԱ, էներգետիկա, շենքեր, ենթակառուցվածքներ, թափոններ, թափոնների կառավարում, կլիմայական ֆինանսավորում և կանաչ ֆինանսավորում, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Մոլդովա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Յան Էդվին Վաանդերս

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում և հարմարվողականություն, ՉՀՀ, շենքեր, կարողությունների զարգացում

Երկիր՝ Մոլդովա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Էմին Երիցյան ( Դաշնագրի աջակից )

Փորձագիտություն՝ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականություն , տարածքային և վարչական բարեփոխումներ , պետական կառավարում

Երկիր՝ Հայաստան

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Հալինա Ժուրավսկա

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, էներգետիկ կառավարում

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Սերխի Զինչենկո

Փորձագիտություն՝ էներգետիկա

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

Տետյանա Զյատիկովա

Փորձագիտություն՝ ԿՓ մեղմում, էներգետիկ կառավարում

Երկիր՝ Ուկրաինա

Էլ.փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Բաժանորդագրվեք նորություններին