Офіс Угоди мерів - Схід

Офіс Угоди Мерів - Схід (CoM East) був створений і фінансується Генеральним Директоратом з Розвитку та Співробітництва Європейської Комісії та відповідає за координацію і керівництво ініціативою в регіоні Східної Європи. Він надає підписантам адміністративну підтримку, технічний супровід і полегшує взаємодію між Партнерами Угоди, забезпечуючи широке інформування про їх діяльність.

Об'єднаний дослідницький центр

Об'єднаний дослідницький центр - це науковий та технічний відділ Європейської Комісії, який надає науково-технічну підтримку ініціативі. Він тісно співпрацює з офісами Угоди Мерів з метою забезпечення підписантів чіткими технічними посібниками і шаблонами, за допомогою яких вони зможуть виконувати свої зобов'язання щодо Угоди Мерів, а також здійснювати моніторинг виконання зобов'язань і отримання результатів. Веб-сайт ОІЦ: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Координатори Угоди

Європейська Комісія вважає "Координаторами Угоди" ті державні органи влади, які допомагають підписантам в їх стратегічному управлінні, а також надають фінансову та технічну підтримку тим муніципалітетам, які підписали Угоду, але не мають у своєму розпорядженні необхідну кваліфікацію та / або ресурси для виконання взятих на себе зобов'язань. Комісія розмежовує «Територіальних координаторів», що представляють собою адміністративно-територіальні децентралізовані органи влади, в тому числі обласні, регіональні та державні об'єднання муніципалітетів, і «Національних координаторів», до числа яких відносяться національні державні органи, такі як, національні енергетичні агентства та міністерства.

Прихильники Угоди

Європейська Комісія називає "Прихильниками Угоди" європейські, національні та регіональні мережі та об'єднання місцевих органів влади, які здійснюють заходи з лобіювання, інформаційного обміну та встановлення контактів, просувають ініціативу Угода Мерів і надають підтримку його підписантам у виконанні взятих на себе зобов'язань.

Служба Підтримки

Служба Підтримки є основним посередником між місцевими органами влади та Офісом Угоди Мерів. Вона надає загальну і повну технічну підтримку підписантам, координує методологічну роботу і здійснює моніторинг результатів.

Асоційовані Партнери

Асоційованими партнерами є професійні асоціації, неурядові організації та інші структури, які можуть забезпечити зв'язок з приватними компаніями і громадянським суспільством, а також підтримувати підписантів Угоди мерів, надаючи технологій, інструменти, фінансові стимули, рекламні матеріали.

Енергетичні Агентства

Місцеві та регіональні енергетичні агентства підтримують впровадження передових практик управління енергією, просувають концепцію сталого розвитку, надають інформацію і рекомендації, а також пропонують ряд інших місцевих послуг, заснованих на конкретних місцевих енергетичних потребах. Енергетичні агентства фінансуються органами державної влади.

План Дій зі сталого енергетичного розвитку

План Дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) є ключовим документом, в якому Підписант Угоди описує, яким чином він має намір виконувати завдання по скороченню викидів СО2 до 2020 або 2030 року. План визначає дії і заходи, які дозволять досягти мети, а також часові рамки і розподіл обов'язків. ПДСЕР розробляється сторонами, які підписали Угоду до жовтня 2016 року.

План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату

Ті, хто підписав нову Угоду мерів, в даний час зобов'язуються підготувати і реалізувати План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (SECAP), присвячений як пом'якшенню наслідків зміни клімату, так і адаптації до змін клімату до 2030 року. План дій є ключовим документом, який показує, як підписант Угоди мерів досягне своєї мети. План включає в себе оцінку поточної ситуації, базовий кадастр викидів, пом'якшення наслідків зміни клімату та оцінку ризику та вразливості, чітко визначені цілі і завдання, заходи, заплановані в рамках зобов'язань.

Шаблон ПДСЕР

Шаблон ПДСЕР є електронним документом, який підписанти Угоди повинні заповнити російською або англійською мовами одночасно з подачею Плану Дії зі сталого енергетичного розвитку державною мовою. Він був розроблений з метою допомоги підписантам в структуруванні їх дій та заходів, а також спростити подальший моніторинг і контроль.

Звіт з реалізації

Звіт з реалізації - це документ, який підписанти Угоди зобов'язуються надавати один раз в два роки після подачі Плану Дій зі сталого енергетичного розвитку, в якому позначені проміжні результати його реалізації. Метою даного звіту є оцінка відповідності попередніх підсумків поставленим завданням.

Кадастр викидів в базовому році

Кадастр викидів в базовому році - це визначення кількості викидів СО2 внаслідок споживання енергії на території підписантів Угоди протягом базового року. Він допомагає визначити основні джерела викидів СО2 та відповідний потенціал їх скорочення.

Оцінка ризику та уразливості

Оцінка ризику та уразливості - це аналіз, який визначає природу і ступінь ризиків, пов'язаних зі зміною клімату, шляхом аналізу потенційних небезпек і оцінки вразливості, яка може становити потенційну загрозу чи шкоду для людей, майна, коштів для існування і навколишнього середовища, від якої вони залежать. Це дозволяє визначити області, які викликають серйозну заклопотаність, і, отже, надає інформацію для прийняття рішень. Оцінка ризику та уразливості поряд з Базовим кадастром викидів служить відправною точкою для розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату.  

Місцеві Дні Енергії

Місцеві Дні Енергії є заходами, організованими Підписантами Угоди з метою підвищення інформованості громадян про можливості, які можна отримати більш розумним використанням енергії. Вони надають можливість місцевим органам влади залучити нових партнерів та громадян до загального діалогу, пов'язаного з розробкою і реалізацією Плану Дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату. Дні енергії зазвичай організовуються в певну пору року (наприклад, паралельно з Європейським тижнем енергії), тип заходів може варіюватися, але частіше за все вони включають в себе семінари, виставки, екскурсії та дні відкритих дверей. Більш детальну інформацію про EUSEW можна отримати за посиланням: www.eusew.eu

Інтернет-семінар

Інтернет-семінар є живою, інтерактивною інтернет-презентацією, що надає партнерам, Прихильникам і Координаторам Угоди можливість брати участь в лекціях, що проводяться членами Угоди мерів або іншими експертами на теми, пов'язані з Угодою Мерів.

Найкращі практики

Найкращі практики - це важливі приклади проектів, якими Підписанти, Координатори та Прихильники Угоди особливо пишаються та можуть рекомендувати іншим учасникам в якості прикладу до наслідування.

Тематичні тренінги

Тематичні тренінги - це інтерактивні заняття з нарощування потенціалу, які організовані для сприяння обміну досвідом і знаннями між учасниками.

Тематична дискусійна група

Тематична дискусійна група - це служба обміну інформацією і досвідом, метою якої є стимулювання взаємодії між зацікавленими сторонами Угоди мерів. Ці спеціально розроблені платформи, які об'єднують заздалегідь певні категорії учасників Угоди мерів - великі міста і мегаполіси, малі та середні міста-підписанти, координаторів і прихильників Угоди мерів - обговорюють пов'язані з Угодою мерів теми і питання, особливо під час заходів, організованих Офісом Угоди мерів, онлайн-форумів і вебінарів.

Підписатись на розсилку