Proiectul a inclus următoarele măsuri tehnice:
1) Reabilitarea termică a Grădiniței de pe str. Venețka, 2) Reabilitarea termică a Grădiniței nr. 4 inclusiv izolarea integrală a fațadei, 3) Modernizarea sistemului de încălzire centralizată inclusiv construirea unei cazangerii în apropierea Școlii nr. 7, 4) Modernizarea sistemului de încălzire centralizată la Școala nr. 6, 5) Modernizarea sistemului de încălzire centralizată cu construirea a 822 m de conducte de încălzire centralizată preizolate de la cazangerie la Școala nr. 6.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Proiectul a inclus următoarele măsuri tehnice: 1) Reabilitarea termică a Complexului Sportiv „Energetik”, 2) Reabilitarea termică a Palatului Culturii „Energetik”, 3) Implementarea sistemului automat de software de monitorizare a energiei cu instalarea suplimentară a contoarelor corespunzătoare și a senzorilor speciali pentru toate tipurile de resurse energetice pentru toate instituțiile bugetare ale orașului (100% din toate clădirile bugetare).

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Proiectul a inclus următoarele măsuri tehnice: 1) Instalarea unei centrale fotovoltaice de 32,4 kW pe acoperiș (60 de panouri fotovoltaice cu o capacitate de 540 W fiecare). 2) Instalarea echipamentelor auxiliare (invertoare, contoare, cablare etc.). 3) Elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea planului de asigurare cu EF (cu capacitatea 150 kW) pentru întreprinderea locală de alimentare cu apă.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Proiectul a inclus următoarele măsuri tehnice: 1) Reabilitarea termică a grădiniței, 2) Modernizarea sistemului de încălzire centralizată, 3) Introducerea sistemului de monitorizare a energiei de la distanță pentru 10 clădiri publice.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Proiectul a inclus 2 componente tehnice principale: 1)  Modernizarea sistemului de iluminat stradal din Cernăuți; 2) Instalarea a 16 corpuri de iluminat stradal solare (neconectate la rețea)

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Marți, 07 Noiembrie 2023 10:05

Moldova, Călărași: Iluminat public efficient

Written by

În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri: 1) Modernizarea sistemului de iluminat public din Călărași: înlocuirea a 951 de corpuri de iluminat cu LED-uri, modernizarea a 25 km de cabluri/străzi și a 25 de dulapuri de control, sistem global de management online. 2) Instalarea iluminatului arhitectural la Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași. În cadrul proiectului, au fost evidențiate suplimentar 30 de treceri de pietoni pentru a îmbunătăți condițiile de securitate a traficului urban. A fost introdus un nou sistem de control al iluminatului stradal, care include reglarea intensității luminoase (în timp real, pe bază de internet) și modernizarea a 25 de unități de control.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Proiectul din Feștelița a fost implementat și în cadrul Programului de proiecte demonstrative. În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri: 1) Instalarea de sisteme de panouri solare pentru încălzirea apei la grădiniță (capacitate 5,5 kW), 2) Instalarea de camere de cazane cu ardere pe biomasă la 4 instituții publice (capacitate totală de 561 kW), 3) Plantarea a 5 ha cu arbori Salix Willow (sursă de biomasă), 4) Instalarea pe străzile publice a 241 de corpuri de iluminat stradal prietenoase cu mediul înconjurător, utilizând tehnologia LED și echipamente de monitorizare a consumului de energie electrică a sistemului, 5) Înființarea unui parc solar municipal fotovoltaic de 312 kW

 AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Proiectul din Erevan a fost implementat în cadrul Programului de proiecte demonstrative. În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri: 1) Instalarea de sisteme fotovoltaice pe acoperișurile a 97 de clădiri rezidențiale cu mai multe apartamente; 2) Instalarea de corpuri de iluminat cu LED-uri cu becuri pentru iluminatul exterior la blocuri; 3) Instalarea de corpuri de iluminat cu LED echipate cu becuri și senzori de mișcare pentru iluminatul interior al intrării/ scărilor la cele 97 de clădiri; 4) Furnizarea de becuri cu LED pentru familiile cu venituri reduse din cele 97 de clădiri; 5) Înființarea unor fonduri de tip revolving prin care veniturile obținute din vânzarea energiei excedentare produse către rețea, vor fi utilizate pentru finanțarea eficienței energetice și pentru plata întreținerii și operării panourilor fotovoltaice

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Scopul principal al proiectului a fost de a consolida capacitățile semnatarilor georgieni ai CoM în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și realizarea politicii energetice locale durabile prin implementarea unor proiecte de investiții în conformitate cu Planurile lor de acțiune privind energia durabilă și clima (PAEDC).  În cadrul proiectului au fost implementate următoarele măsuri: 1) Reabilitarea termică a grădiniței din satul Ikalto și construcția cazangeriei pe biomasă. 2) Reabilitarea termică a grădiniței nr. 1 din Telavi și construirea unei cazangerii pe biomasă. 3) Stabilirea lanțului de aprovizionare cu biomasă pentru colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor de tăiere a viței-de-vie.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Artik și Aparan sunt două comunități din Armenia care s-au angajat în cadrul inițiativei "Convenția primarilor" și au decis să crească ponderea energiei produse din surse regenerabile de energie. Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea unui model viabil de generare a energiei din surse regenerabile și de transformare durabilă a energiei, condus de comunitate.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Pagina 1 din 48

Abonați-vă la știri