Grupul de specialiști CoM East

Odată cu extinderea Convenției Primarilor din Regiunea Parteneriatului Estic (EaP) și creșterea activă a numărului de semnatari din regiune, date fiind angajamentele mai ambițioase și cerințele mai exigente de monitorizare și raportare și, totodată, necesitatea de a armoniza strategiile locale privind clima și energia cu politicile naționale (de exemplu NDC) și procedurile internaționale (GCoM), a devenit relevantă și nevoia de a înființa un organism consultativ metodologic regional care să contribuie la dezvoltarea inițiativelor în beneficiul comunităților participante.

Scopul principal al Grupului de specialiști este de a reuni semnatari, părți interesate și experți în domenii relevante care doresc să participe la progresele metodologice și strategice de bază ale Convenției, atât la nivel de țară, cât și la nivelul întregii regiuni a Parteneriatului Estic.

De asemenea, Grupul va contribui la întărirea colaborării și a schimbului de experiență între specialiști din regiunea Parteneriatului Estic și din alte regiuni.

Grupul este format din reprezentanți ai coordonatorilor naționali și teritoriali ai Convenției, susținători, semnatari, părți interesate ai Convenției, precum și experți din țările Parteneriatului Estic cu pregătire și experiență relevante pentru subiectele generale sau sectoriale de interes ale Grupului.

Întâlnirile și discuțiile online ale Grupului sunt de obicei organizate o dată sau de două ori pe an, însă pot fi organizate și mai des atunci când este necesar.
Recomandările formulate de Grup vor fi luate în considerare în procesul de luare a deciziilor de către Secretariatul și Comitetul Director al CoM Est.

Abonați-vă la știri