Adaptarea la schimbare climei

Adaptarea la schimbările climatice

Semnatarii Convenției Primarilor privind Clima și Energia se angajează să adopte o abordare integrată a atenuării și adaptării la schimbările climatice, precum și să faciliteze accesul cetățenilor lor la o energie durabilă, fiabilă și accesibilă.

Aplicarea unei abordări integrate a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării acestora asigură coerența, creează sinergii și co-beneficii, sporește rentabilitatea și contribuie la evitarea aptitudinilor necorespunzătoare.

Pentru mai multe informații despre cum să dezvoltați o abordare cu adevărat integrată și cum să asigurați relația dintre adaptare și atenuare, citiți acest scurt articol și această explicație pe tema Clima-ADAPT.

Inițiativa Primarii se Adaptează este acum pe deplin integrată în Convenția Primarilor

Primarii se Adaptează - o inițiativă a Convenției Primarilor privind Adaptarea la Schimbările Climatice, a fost creată de Comisia Europeană pentru a implica orașe în acțiuni menite să se adapteze la schimbările climatice. Punerea în aplicare a acesteia a fost lansată în 2014 ca o inițiativă de adaptare care se desfășoară în paralel cu Convenția Primarilor, menită să atenueze efectele schimbărilor climatice. În 2015, Comisia Europeană a reunit aceste două inițiative pentru a promova o abordare integrată a acțiunilor în domeniul climei și energiei. Începând cu 2017, componenta de adaptare și, în consecință, inițiativa Primarii se Adaptează au fost pe deplin integrate în Convenția Primarilor privind Clima și Energia.

Ce înseamnă adaptarea orașelor?

În paralel cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice, orașele trebuie, de asemenea, să-și sporească propria rezistență la efectele adverse inevitabile ale schimbărilor climatice.

Schimbările climatice vor afecta toate țările și orașele, cu unele diferențe regionale și locale. Orașele pot fi deosebit de vulnerabile la fenomene meteorologice extreme, în special la inundații grave, valuri de căldură sau furtuni extreme etc. Multe dintre acestea au cunoscut deja alte efecte ale schimbărilor climatice, și anume impactul negativ asupra sănătății, deteriorarea clădirilor, întreruperea furnizării energiei electrice și a apei, perturbarea transportului, precum și creșterea consumului de energie pentru încălzire și răcire, contribuind la continuarea schimbărilor climatice și a facturilor la energie.

Adaptarea creează noi oportunități

Adaptarea la schimbările climatice este necesară pentru a spori rezistența sistemelor socio-economice la efectele adverse ale schimbărilor climatice. Adaptarea la schimbările climatice este calea de a face orașul dvs. mai sigur, mai sănătos, mai ecologic și mai confortabil pentru cetățeni și oaspeți. O abordare integrată a atenuării și adaptării creează multe oportunități. Acțiunile de adaptare eficiente contribuie adesea la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, în principal prin limitarea costurilor totale de eliminare a consecințelor, economisirea resurselor naturale și umane, precum și stimularea creșterii economice.

Definiția adaptării conform Grupului interguvernamental privind schimbările climatice: Adaptarea sistemelor naturale sau antropice ca răspuns la schimbările climatice reale sau așteptate, ceea ce reduce vulnerabilitatea proprie și generează condiții favorabile.

Strategiile de adaptare a municipiului au stabilit cadrul pentru îmbunătățirea rezistenței țărilor la efectele schimbărilor climatice.

Integrarea adaptării în politicile de atenuare și planificare poate oferi primarilor și liderilor politici posibilitatea de a-și face orașele mai potrivite pentru trai. Distrugerea stereotipurilor în dezvoltarea urbană stimulează investițiile și conceptele inovatoare în sectoare precum locuirea sau crearea spațiilor verzi publice. Consolidarea participării părților interesate reprezintă baza unei cooperări reușite între cetățeni și organismele guvernamentale, din care pot beneficia și alte politici în viitor. Investigând în pregătirea pentru efectele schimbărilor climatice, orașele devin din ce în ce mai atractive, mai sănătoase și mai sigure.

Ce informații despre adaptare oferă Convenția Primarilor?

În prezent, sistemul de monitorizare și raportare al Convenției Primarilor include o secțiune privind adaptarea la schimbările climatice:

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) conține o scară de adaptare prin care orașele își pot face propria evaluare a statutului lor de adaptare; un model pentru efectuarea evaluărilor de risc și de vulnerabilitate; și un model pentru elaborarea unui Plan de Acțiune integrat, ținând cont de impactul schimbărilor climatice în toate sectoarele.

Studii de caz și exemple de bune practici:

Convenția Primarilor colectează studii de caz pentru a inspira orașele și pentru a promova învățarea colegilor de la egal la egal.

Modulul de e-învățare privind adaptarea orașelor este disponibil exclusiv semnatarilor Convenției Primarilor. Acest mod oferă informații practice, studii de caz și linkuri către alte resurse de informații utile.

În plus, Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Protecția Mediului colectează cunoștințe tehnice în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice pe platforma UE de adaptare și informare privind schimbările climatice în UE, oferind de asemenea o mulțime de informații și instrumente pentru practicienii orașului, de exemplu, o bază de date cu mai mult de 2.000 de materiale de referință, buletine de adaptare cu profiluri de oraș și Instrumentul de sprijinire a orașelor în adaptare, care servește ca un ghid pas cu pas pentru ca orașele să se dezvolte în mod specific pentru inițiativa integrată a Convenției Primarilor. Acest instrument ajută profesioniștii să implementeze o politică de adaptare integrată.

Read more...

Abonați-vă la știri