În secțiunea întrebări frecvente (FAQ), veți găsi răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre Convenția Primarilor. Informațiile pe care le veți găsi aici sunt atât pentru persoanele cu interes general în Convenția Primarilor, cât și pentru Semnatarii Convenției, Suporterii sau Coordonatorii, care caută informații specifice. Întrebările frecvente sunt actualizate în mod regulat pentru a reflecta cele mai relevante întrebări provenite din Comunitatea Convenției.

 

Utilizați meniul din dreapta pentru a găsi rapid răspunsul pe care îl căutați!

 

Dacă întrebarea dvs. nu se află în listă, sunteți bineveniți să intrați direct în legătură cu serviciul de asistență (Helpdesk) al Convenției la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Informație generală

Convenția Primarilor este prima și cea mai ambițioasă inițiativă a Uniunii Europene lansată de către Comisia Europeană, care vizează în mod direct autoritățile locale și cetățenii lor să preia conducerea în lupta împotriva schimbărilor climatice globale. Începând cu 2008, Convenția Primarilor s-a dezvoltat în mișcarea de lider pentru autoritățile locale, gata să-și intensifice ambițiile privind energia durabilă și schimbările climatice. Prin aderarea la Convenția Primarilor, o autoritate locală se angajează în mod voluntar să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să îmbunătățească rezistența climatică prin implementarea unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (și Clima).


Angajamentele pentru Semnatarii Convenției sunt legate de cadrul politicii Uniunii Europene privind clima și energia. Acestea includ pachetul UE privind energia și clima pentru anul 2020 pentru semnatarii care s-au alăturat între anii 2008 și 2015, precum și cadrul UE pentru climă și energie din anul 2030, precum și strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice pentru semnatarii care se vor alătura după 2015.

 

Semnatarii care lucrează în intervalul 2020 (Convenția Primarilor 2020) și/sau sunt în proces de adaptare (Primarii se Adaptează) sunt invitați să-și reînnoiască și să-și extindă angajamentele de la atenuarea și/sau atenuarea lor actuală la angajamentele din 2030 (Convenția Primarilor privind Clima și Energia), cu o nouă deliberare a consiliului și o formă de aderare pentru 2030.

 

Convenția Primarilor

 

Semnatarii, care s-au alăturat Convenției Primarilor între 2008 și 2015 au făcut angajamentul voluntar de a depăși obiectivele UE pentru 2020 de a atinge 20% în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2.

 

Primarii se Adaptează

 

Autoritățile locale, care s-au înscris la Primarii se Adaptează a Convenției Primarilor cu privire la adaptare - între 2014 și 2016, au făcut angajamentele politice de a se adapta la schimbările climatice. 

 

Convenția Primarilor privind Clima și Energia

 

Începând cu octombrie 2015, autoritățile locale se angajează să-și reducă emisiile de CO2 (și eventual alte gaze cu efect de seră) cu cel puțin 40%, să-și sporească rezistența la efectele schimbărilor climatice și să asigure accesul la energie durabilă și accesibilă până în 2030.

 

Pentru țările Parteneriatului Estic, obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 este stabilit ca fiind de cel puțin 30%.


Punctul de plecare al Convenției Primarilor a fost un apel din partea orașelor europene, care a fost aprobat și susținut de către Comisia Europeană. Întrucât, Convenția Primarilor este o inițiativă ascendentă și un angajament voluntar al municipalităților de a-și atinge obiectivele ambițioase stabilite de ei înșiși, este fără plată alăturarea la Convenția Primarilor, pentru îndeplinirea obiectivelor și raportarea în mod corespunzător în conformitate cu metodologia Convenției.


Comisia Europeană s-a angajat să sprijine autoritățile locale implicate în Convenția Primarilor și să le ofere vizibilitate publică.

 

În primul rând, Comisia a implementat și a finanțat Oficiul Convenției Primarilor (CoMO), care asistă semnatarii Convenției cu orice întrebări prin intermediul Serviciului de asistență (Helpdesk) și promovează acțiunile lor locale prin canalele de comunicare ale Convenției. De asemenea, CoMO coordonează activitatea cu persoanele terțe și negociază sprijinul părților interesate relevante.

 

În al doilea rând, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene colaborează cu CoMO, furnizînd instrucțiuni și modele tehnice complete pentru a sprijini semnatarii în îndeplinirea angajamentelor Convenției Primarilor, precum și pentru a monitoriza punerea în aplicare și rezultatele obținute prin Planurile de Acțiune ale Semnatarilor.

 

În al treilea rând, Comisia Europeană s-a angajat să mobilizeze facilitățile financiare și sprijinul politic la nivelul UE.

 

Pe baza sondajelor, Semnatarii existenți ai Convenției găsesc mai multe motive pentru a se alătura mișcării, care includ:

 

 • Să facă o declarație publică a angajamentului lor ambițios de reducere a emisiilor de CO2.
 • Să creeze sau să consolideze dinamica privind reducerea emisiilor de CO2 pe teritoriul lor.
 • Să beneficieze de suportul și exemplele altor inițiatori.
 • Să împărtășească expertiza dezvoltată pe teritoriul propriu cu alții.
 • Să facă teritoriul lor cunoscut în calitate de inițiator.
 • Să publice realizările lor în cadrul comunității Convenției și în afara acesteia prin intermediul site-ului Web al Convenției.
 • Să îmbunătățească calitatea vieții pentru cetățenii lor.
 • Să beneficieze de suport tehnic extins.

 

Să consolideze colaborarea cu cetățenii și părțile interesate locale pe teritoriul lor prin dezvoltarea și monitorizarea planurilor lor de acțiune.


Convenția Primarilor privind Clima și Energia

 

Pentru a-și transpune angajamentele în acțiune, autoritățile locale se angajează la:

 

 • Pregătirea și prezentarea unui Inventar de Bază al Emisiilor (BEI), care cuantifică emisiile de CO2 emise pe teritoriul semnatarului.
 • Pregătirea și prezentarea unei Evaluări a Riscului și Vulnerabilității (RVA), care măsoară nivelul riscului prin analiza potențialelor riscuri climatice și evaluarea vulnerabilităților pe teritoriul semnatarului.
 • Să prezinte Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC), aprobat de consiliul municipal în termenul descris (un an pentru PAED și doi ani pentru PAEDC) în urma deciziei lor oficiale de a se alătura inițiativei Convenției Primarilor, care prezintă măsurile și politicile pe care le vor pune în aplicare pentru a-și atinge obiectivele.
 • Să transmită în mod regulat - la fiecare doi ani de la prezentarea planului lor de acțiune - rapoarte de monitorizare a progreselor Planului lor de Acțiune. 

 

Convenția Primarilor și Primarii se Adaptează (angajamente înainte de 2016)

 

Pentru semnatarii Convenției Primarilor și/sau Primarii se Adaptează, angajamentele și cerințele de raportare associate, rămân așa, cum au fost definite inițial în Textul Angajamentului (semnat la aderare):

 

 • Semnatarii CoM se angajează, prin urmare, să prezinte un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) în termen de un an de la semnarea formală și apoi un raport de monitorizare la fiecare doi ani.
 • Semnatarilor la Primarii se Adaptează, se angajează să elaboreze o strategie locală de adaptare și/sau să integreze adaptarea în planurile relevante existente în termen de doi ani de la semnarea acordului și apoi să prezinte un raport de monitorizare la fiecare doi ani.

 

Semnatarii acceptă suspendarea calității de membru în inițiativă, în cazul în care, nu depun documentele menționate mai sus (PAED/PAEDC și rapoartele de monitorizare) în termenii stabiliți. De îndată ce, semnatarii își depun documentele solicitate, aceștia sunt reintegrați ca membri ai Convenției Primarilor. Detalii privind suspendarea.


Convenția Primarilor privind Clima și Energia

Viziunea, ambiția și sfera de acțiune a Convenției Primarilor privind Clima și Energia au fost lansate la 15 octombrie 2015 la ceremonia de aderare la Convenția Primarilor și la Primarii se Adapează, în cadrul căreia a fost aprobată o viziune pe termen lung și noi angajamente spre 2030.

 

Această inițiativă definește angajamentele reînnoite și o viziune comună pe termen lung pentru a aborda provocările interconectate: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea și accesul la energie sigură, durabilă și accesibilă pentru toți.

 

Viziunea este triplă și include:

 

Accelerarea decarbonizării teritoriilor noastre, contribuind, astfel, la menținerea încălzirii globale medii sub 2°C.

 

Consolidarea capacităților noastre de adaptare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice, făcând astfel teritoriile noastre mai rezistente.

 

Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie pe teritoriile noastre, asigurând astfel accesul universal la servicii energetice sigure, durabile și accesibile pentru toți.

 

Inițiativa propune, de asemenea, un nou „capitol global”, invitând semnatarii să-și împărtășească viziunea, rezultatele, experiența și know-how-ul cu colegii la nivel local și regional din cadrul UE și dincolo de aceasta, prin cooperare descentralizată și cooperare între orașe.

 

Angajamente

 

Până în 2030, semnatarii se angajează să reducă emisiile de carbon pe teritoriul lor cu cel puțin 30%, să-și sporească rezistența la impactul schimbărilor climatice și să-și consolideze eforturile de a asigura accesul la energie sigură, durabilă și accesibilă pentru toți.

 

Pentru a transpune angajamentele în acțiune, semnatarul se angajează să prezinte un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) în termen de doi ani de la decizia consiliului local și semnarea formală, inclusiv integrarea considerentelor de adaptare în politicile, strategiile și planurile relevante.


În calitate de semnatar existent, puteți să vă reînnoiți angajamentele din cadrul Convenției în orice moment prin adoptarea acestora în consiliul municipal și prezentarea formularului de aderare semnat în mod corespunzător, disponibil aici.

 

Dacă v-ați înscris la Convenția Primarilor, dar nu ați început încă pregătirea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă:

 

Vă puteți gândi să direcționați eforturile către pregătirea unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC), care se concentrează pe un orizont de 2030, incluzând atât atenuarea, cât și rezistența la impactul schimbărilor climatice. În momentul depunerii PAEDC vi se va solicita să prezentați noul formular de aderare.

 

Dacă v-ați înscris la Convenția Primarilor și ați prezentat un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă:

 

Trebuie să vă concentrați asupra punerii în aplicare a angajamentelor pentru 2020 adoptate de consiliul dvs. municipal și asupra evaluării progreselor în direcția acestora. Dacă doriți să prezentați un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC) înainte de 2020, ar trebui mai întâi să raportați cu privire la PAED-ul dvs. 2020, prezentând un raport de monitorizare.

 

Va rămâne la latitudinea fiecărui semnatar existent să decidă în funcție de ciclurile de planificare atunci când dorește să se înscrie la noile angajamente și astfel să pregătească și să prezinte un SECAP.

 

Vă rugăm să rețineți că autoritățile locale, care au semnat deja angajamentele pentru 2020 și care doresc acum să-și reînnoiască angajamentele, ar trebui să trimită formularul de aderare la Convenția Primarilor privind Clima și Energia direct la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dacă prin înregistrarea on-line nu este posibil.


Procedura de aderare - modul de înscriere la Convenția Primarilor

Autoritățile locale europene de toate nivelele - de la orase mici până la orașe mari sau zone metropolitane - sunt eligibile să se înscrie ca Semnatari ai Convenției. Autoritatea locală trebuie să fie constituită din punct de vedere democratic cu/prin reprezentanți aleși.

 

Întrucât inițiativa impune elaborarea și implementarea unui cuprinzător Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC), organele de conducere ale semnatarului ar trebui să aibă competențe adecvate în diverse domenii, cum ar fi transportul, clădirile, amenajarea teritoriului, adaptarea la schimbările climatice etc.  Dacă o autoritate locală interesată nu are competențe sau resurse pentru a-și pregăti Planul de acțiune, ar trebui să fie sprijinită de administrație cu astfel de capacități, și anume de către Coordonatorii teritoriali ai Convenției sau Suporteri.

 

Autoritățile locale mai mici se pot alătura, de asemenea, Convenției Primarilor ca grup de semnatari și să împartă obligațiile Convenției. Vedeți aici cum să vă înscrieți ca grup de municipalități.


Autoritățile locale, care doresc să adere la Convenția Primarilor trebuie să prezinte și să discute angajamentele în consiliul municipal (sau un organ echivalent de luare a deciziilor). Odată ce decizia de aderare este făcută formal, autoritățile locale ar trebui să completeze informațiile online aici și să încarce formularul de aderare semnat în mod corespunzător, care poate fi descărcat aici în limba dvs. națională. Data deciziei consiliului este data care trebuie indicată ca dată de deliberare a consiliului în Formularul de informare și de contact. Autoritățile locale, cu un formular de aderare și acceptare semnate corespunzător, vor fi ulterior incluse în lista publică a semnatarilor Convenției.

 

Notă: Convenția Primarilor este un angajament voluntar. Prin urmare, aderarea este complet gratuită.


Municipalitățile mici învecinate pot beneficia de la pregătirea în comun unui Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima. Pentru a vă alătura ca grup, fiecare municipalitate va trebui să se înscrie cu formele de aderare desemnate pentru PAEDC-urile comune. Municipalitățile au două opțiuni diferite de colaborare:

 

Opțiunea 1 - angajamente individuale: fiecare semnatar din grup se angajează individual să reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 20% până în 2020 și/sau 30% până în 2030 și, prin urmare, este obligat să își completeze propriul model. Planul de acțiune poate conține atât măsuri individuale, cât și măsuri comune.

 

Opțiunea 2 - angajamente comune: grupul de semnatari se angajează în mod colectiv să reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 20% până în 2020 și/sau 30% până în 2030. În acest caz, trebuie completat doar un singur model comun de către grupul de semnatari, care este listat apoi sub un profil semnatar grupat pe site-ul public.


Autoritățile locale pot semna în orice moment Convenția Primarilor, nu există nici un termen limită! Ceremoniile Convenției Primarilor oferă tuturor primarilor o oportunitate valoroasă pentru vizibilitate, crearea de rețele și o recunoaștere publică.

 

Notă: data de aderare de referință este data deciziei consiliului municipal (sau echivalent decizia altui organ de emitere).


Consiliul municipal va adopta o decizie oficială de aderare la Convenția Primarilor și va autoriza primarul orașului sau reprezentantul acestuia să semneze formularul de aderare.


Vă puteți familiariza cu lista orașelor - Semnatarii Convenției aici.


Depășirea unui termen limită - semnatar în așteptare

După cum este descris în documentele de angajament, toți semnatarii acceptă suspendarea calității de membru în inițiativă în cazul în care nu depun documentele menționate mai sus (PAED/PAEDC și rapoartele de monitorizare) în termenele stabilite. Aceasta este o parte din Angajamentele Convenției, pe care toți semnatarii și-au asumat-o în momentul cînd au semnat Convenția Primarilor. Atunci când un semnatar este pus în așteptare, profilul acestuia pe site-ul public va deveni gri și nu va apărea atunci când se caută semnatarii.


Un semnatar care a depășit termenul limită de raportare și a fost suspendat va avea în continuare acces la profilul semnatar din secțiunea „Convenția mea” și se poate întoarce întotdeauna statutul inițial. De îndată ce semnatarul a trimis raportul lipsă, acesta va apărea automat ca semnatar activ pe site-ul public și în motorul de căutare al semnatarilor activi. Întârzierea nu este înregistrată nicăieri pe site-ul public și nu va avea consecințe asupra viitoarelor activități ale Convenției Primarilor.


Oficiul Convenției Primarilor

Finanțat de către Comisia Europeană, Oficiul Convenției Primarilor (CoMO) este responsabil de coordonarea generală a inițiativei. CoMO este gestionat de un consorțiu de rețele europene experimentate, reprezentând autoritățile locale și regionale, compuse din Energy Cities, CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE and ICLEI Europe.

 

Coordonarea inițiativei se realizează în colaborare cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, care este responsabil de evaluarea Planurilor de Acțiune depuse de semnatari prin intermediul sistemului de raportare online pe care semnatarii îl pot găsi atunci când se loghează la "Convenția Mea”.


Oficiul Convenției Primarilor funcționează ca interfață de bază pentru toate autoritățile locale care tind spre Convenția Primarilor. Obiectivele sunt următoarele:

                        

 • să asiste toate autoritățile locale interesate să se alăture inițiativei prin procesul de aderare;
 • să ajute semnatarii cu anchete generale sau tehnice legate de Convenția Primarilor și angajamentele sale;
 • să sprijine implementarea activităților dvs. de comunicare și promovare;
 • să coordoneze legăturile cu părțile terțe și părțile interesate relevante (adică Coordonatorii Convenției, Suporterii Convenției);
 • să faciliteze activitățile de rețea în cadrul comunității Convenției Primarilor.

 

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene este responsabil de evaluarea Planurilor de Acțiune, furnizând feedback semnatarilor și răspunzând la întrebările tehnice.


Oficiul Conventiei Primarilor din Est (CoMo - East), finanțat de către Direcția Generală a Comisiei Europene pentru Vecinătate și Extinderea Negocierilor, este responsabil de coordonarea și gestionarea inițiativei în Europa de Est și Caucazul de Sud. Oficiul oferă sprijin administrativ și tehnic Semnatarilor, promovează interacțiunea dintre partenerii din cadrul Convenției și asigură promovarea activităților acestora.

 

Împreună cu oficiul CoMo din Bruxelles, CoMo - East, cu sediul în Erevan (Armenia), Minsk (Belarus), Tbilisi (Georgia), Chișinău (Moldova) și Kiev (Ucraina), oferă sprijin semnatarilor din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

 

Oficiul este administrat de consorțiul condus de Cities Energy și alcătuit din Asociația "Climate Alliance”, compania de consultanță "Kommunalkredit Public Consulting”, Fundația "Interakcia”, Asociația "Orașe eficient-energetice din Ucraina”, Asociația Comunității Republicane a Armeniei.

 

Oficiul Convenției Primarilor - Est acționează ca mediator primar între organele autoguvernării locale și Convenției Primarilor. Obiectivele sale sunt următoarele:

 

- Să promoveze autoritățile locale interesate să adere la inițiativa Convenției.
- Să acorde asistență generală tehnică și consultanță semnatarilor în cazurile legate de Convenția Primarilor și cerințele acesteia.
- Să coordoneze interacțiunea cu părțile terțe și cu partenerii cheie (cum ar fi Coordonatorii Teritoriali și Suporterii Convenției, agențiile energetice locale și regionale.

 

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene și Asociația „Climate Alliance” oferă sprijin în probleme mai specifice legate de inventarierea emisiilor de CO2, dezvoltarea PAED/PAEDC și evaluarea acestora.


СоМo-East oferă suport Semnatorilor Convenției într-o serie de probleme, prin serviciul de asistență tehnică Helpdesk.

 

În special, СоМo – East întreprinde următoarele acțiuni:

 

Oferă sprijin individual tehnic, expert și administrativ orașelor-semnatarilor.

 

Dezvoltă, îmbunătățește și oferă îndrumări tehnice, șabloane și materiale metodologice semnatarilor pentru:

 

     - colectarea datelor;

     - dezvoltarea Inventarului de Bază al Emisiilor;

     - elaborarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă a orașului;

     - procesul de monitorizare și raportare a implementării activităților în cadrul PAED.


Inventarul de Bază al Emisiilor (BEI)

PAED / PAEDC ar trebui dezvoltat pe baza unor informații fiabile privind consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră pe teritoriul organismelor autoguvernării locale. Din acest motiv, în stadiul inițial ar trebui să se facă o evaluare cuprinzătoare a situației actuale (de bază) și a structurilor. Evaluarea începe cu determinarea nivelului consumului de energie în sectoarele respective ale economiei orașului și a dezvoltării Inventarului de Bază al Emisilor (BEI), determinarea volumului emisiilor de dioxid de carbon (CO2) legate de consumul de energie în anul de referință.

 

BEI și inventarierea emisiilor de CO2 (dacă acestea sunt disponibile) constituie principalul instrument care permite autorităților locale să determine măsurile prioritare și eficiența măsurilor puse în aplicare de acestea, care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

Dezvoltarea BEI constituie o etapă obligatorie a pregătirii PAED / PAEDC și aspectul cheie în îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Convenției. Inventarul ar trebui inclus în versiunea completă a PAED / PAEDC aprobată oficial de autoritățile locale.

 

Caracteristicile principale ale BEI sunt prezentate în continuare:

 

 • BEI ar trebui să reflecte situația locală, care ar trebui să se bazeze pe date locale privind consumul/producția de energie și alte informații necesare pentru pregătirea inventarului. Evaluările și estimările bazate pe mijloace naționale sau regionale nu vor reflecta situația reală la nivel local (în oraș), deoarece în cele mai multe cazuri ele sunt caracteristice unei poziții specifice unui teritoriu. Inventarul estimat pe baza acestor date nu va constitui, de asemenea, un punct de referință important pentru evaluarea eficienței eforturilor depuse de autoritățile locale pentru a-și atinge obiectivele în domeniul reducerii emisiilor de CO2.
 • Abordările metodologice și sursele datelor utilizate în estimări nu ar trebui să se modifice timp de câțiva ani. Aceasta înseamnă că metodologia utilizată pentru dezvoltarea BEI ar trebui, de asemenea, utilizată pentru continuarea măsurilor de inventariere care trebuie luate în mod regulat, în scopul monitorizării progresului înregistrat în reducerea emisiilor (Monitorizarea Stocurilor de Emisii).
 • BEI ar trebui să includă cel puțin sectoarele în care autoritățile locale intenționează să ia măsuri pentru atingerea obiectivelor lor de reducere a emisiilor, adică sectoarele care constituie surse importante de emisii de CO2 (se furnizează o descriere detaliată a sectoarelor incluse în BEI în a doua parte a Ghidului PAED, vezi mai jos)
 • BEI ar trebui să conțină informații fiabile sau cel puțin o viziune comună asupra realității (care, dacă este posibil, reflectă în mod obiectiv situația actuală).
 • Procesul de colectare a datelor de intrare, sursele de date și metodologia de calcul pentru BEI ar trebui să fie documentate corespunzător (lucru care se poate face și în cadrul PAED/PAEDC sau cel puțin datele necesare ar trebui păstrate în documentele autorității locale).
 • Se recomandă insistent ca semnatarii din țările Parteneriatului Estic să includă monitorizarea costurilor energiei în BEI, precum și în alte activități ulterioare de inventariere.

 

Informații mai detaliate despre pregătirea BEI pot fi găsite în Ghidul PAED pentru orașele Parteneriatului Estic și Asia Centrală, Partea I (Secțiunea 2) și Partea a II-a - Inventarul de Bază al Emisiilor, elaborat de Centrul Comun de Cercetare în 2014.


Toți semnatarii Convenției își pot alege propriile instrumente pentru calcularea emisiilor lor. Cu toate acestea, trebuie să vă asigurați că inventarul raportat este în conformitate cu principiile generale specificate și detaliate în Ghidul PAED (en, de, fr, it & es) disponibile în biblioteca noastră online. Observați că ghidul PAED se referă doar la partea de atenuare și că orientările rămân aceleași la elaborarea Inventarului de Bază al Emisiilor pentru un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC).


Anul de referință este anul inițial corespunzător căruia emisiile de CO2 trebuie realizate până la sfârșitul anului 2020. Astfel, volumul reducerii emisiilor în 2020 este evaluat în comparație cu cifrele privind emisiile din anul de referință.

 

Spre deosebire de recomandările oferite în Ghidul PAED pentru țările europene (pentru care anul 1990 este în principal anul de referință), se recomandă ca semnatarii din țările Parteneriatului Estic să ia ultimul an ca cel de referință (nu înainte de 2000), care este cel mai ilustrativ în termenii de reflectare a situației economice actuale și pentru care pot fi colectate date statistice fiabile.

 

Principalul motiv pentru aceasta, este faptul că, autoritățile locale din țările Parteneriatului estic se confruntă frecvent cu probleme în căutarea unor date statistice fiabile pentru compilarea inventarului de emisii de referință pentru 1990.

 

Un alt motiv pentru care nu se va lua anul de referință aplicat în țările europene ca punct de referință, este faptul că, orașele dispuse să includă sectorul industrial în PAED/PAEDC nu pot face acest lucru, deoarece majoritatea țărilor post-sovietice au trecut printr-o considerabilă criză economică în anii 90, datorită căreia nivelul lor de industrializare la acel moment nu corespunde nivelului actual.

 

Unele autorități locale, care acordă o atenție deosebită proximității din 2020 și, ca urmare, a unui interval de timp insuficient pentru implementarea completă a măsurilor de reducere a emisiilor de CO2, pot stabili sarcini de reducere a emisiilor pe o perioadă mai lungă (de exemplu până în 2030). În acest caz, ar trebui să stabilească anumite obiective intermediare pentru 2020 pentru a asigura comparabilitatea cu ceilalți semnatari.


Inventarul de Bază al Emisiilor ar trebui să se bazeze, în esență, pe datele privind consumul final de energie, și anume cele consumate de utilizatorii finali (inclusiv electricitatea, căldura/răcirea și combustibilul) în limitele autorității locale.

 

Producția locală de energie poate fi, de asemenea, inclusă în inventar, dacă Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima include acțiuni legate de acesta (de exemplu, PV, energie eoliană, încălzire centralizată sau căldură și energie combinată). Ghidul PAED (en, de, fr, it & es) oferă mai multe informații despre această opțiune. Observați că, ghidul PAED este pregătit doar pentru atenuare, dar poate fi folosit și ca o îndrumare actualizată pentru dezvoltarea unui Inventar de Bază al Emisiilor pentru PAEDC-uri.


Două abordări diferite pot fi alese la stabilirea Inventarului de Bază al Emisiilor la nivel local, și anume:

 

Abordarea teritorială sau IPCC, care acoperă toate emisiile de CO2, care apar datorită consumului final de energie pe teritoriul autorității locale. 

 

Evaluarea Ciclului de Viață (LCA), luând în considerare ciclul de viață global al combustibililor / electricității. Aceasta include toate emisiile din lanțul energetic, care au loc și în afara teritoriului (cum ar fi pierderile de transport, emisiile din rafinării sau pierderile de conversie a energiei).


Convenția Primarilor se preocupă de întreaga zonă geografică a autorității locale. Prin urmare, Inventarul de Bază al Emisiilor ar trebui să țină cont de energia consumată în toate sectoarele de activitate. Sectoarele-cheie ale Convenției sunt următoarele:

 

 • Clădiri municipale, echipament / instalații.
 • Clădiri, echipament / instalații terțiare (ne-municipale).
 • Cladiri rezidentiale.
 • Transport.

Pentru a monitoriza eficient consumul de energie și emisiile de CO2 și pentru a adapta Planul de Acțiune în consecință, dacă este necesar, semnatarii Convenției sunt încurajați să completeze în mod regulat Monitorizarea Inventarului de Emisii. Recomandarea noastră este să faceți acest lucru anual, iar cerința minimă în contextul Convenției Primarilor este de a face acest lucru cel puțin o dată la 4 ani. În acest fel, inventarele ulterioare pot fi comparate cu Inventarul de Bază al Emisiilor și pot fi monitorizate progresele înregistrate în ceea ce privește economiile de energie, producția de energie regenerabilă și măsurile de reducere a emisiilor de CO2 adoptate.


Evaluarea riscului și vulnerabilității (RVA)

Evaluarea Riscului și Vulnerabilității este o analiză, care determină natura și amploarea riscului, analizând pericolele potențiale și evaluând vulnerabilitatea, care ar putea reprezenta o potențială amenințare sau vătămare pentru oameni, proprietate, mijloace de trai și mediul de care depind. Acesta permite identificarea domeniilor de interes critic și, prin urmare, oferă informații pentru luarea deciziilor. Evaluarea ar putea să abordeze riscurile legate de inundații, temperaturi extreme și valuri de căldură, secetă și deficitul de apă, furtuni și alte fenomene meteorologice extreme, incendii forestiere crescute, creștere a nivelului mării și eroziune costieră (dacă este cazul). Evaluarea Riscurilor și a Vulnerabilității servește, împreună cu Inventarul Emisiilor de Referință, ca punct de plecare pentru elaborarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima.


Instrumentul de Asistență pentru Adaptarea Urbană oferă un ghid detaliat pas cu pas pentru dezvoltarea unei Evaluări a Riscurilor și a Vulnerabilității. Ghidul oferă, de asemenea, sprijin în utilizarea RVA și transpunerea constatărilor în măsuri de adaptare. Puteți găsi Instrumentul de asistență pentru adaptarea urbană aici.


Planul de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) / Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC)

Semnatarii primei Convenții a Primarilor, care abordează doar măsurile de energie și adaptarea la schimbărilor climatice, s-au angajat să pregătească și să pună în aplicare un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) înainte de 2020. Semnatarii noii Convenții a Primarilor privind Clima și Energia se angajează acum să pregătească și să implementeze Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC), care să abordeze atât atenuarea, cât și adaptarea la schimbările climatice înainte de 2030.

 

Planul de acțiune (PAED și PAEDC) este documentul cheie, care arată modul în care semnatarul Convenției își va atinge viziunea și scopul. Planul include o evaluare a situației actuale, adică un Inventar de Bază al Emisiilor pentru partea de atenuare a schimbărilor climatice (PAED și PAEDC) și o Evaluare a Riscurilor și a Vulnerabilității pentru partea de adaptare (numai pentru PAEDC); scopuri și obiective clar identificate; precum și măsurile planificate împreună cu perioadele de timp, responsabilitățile atribuite și impactul estimat.

 

Scopul acțiunii:

 

Convenția Primarilor se referă la acțiunea la nivel local în conformitate cu competența autorităților locale implicate. Prin urmare, este de așteptat ca semnatarii Convenției să acționeze în mai multe sau în toate rolurile lor posibile:

 

 • Consumator și model: toate autoritățile locale sunt responsabile pentru consumul propriu de energie. În același timp, ele joacă un rol exemplar prin încurajarea cetățenilor și a altor părți interesate să utilizeze mai eficient energia.
 • Planificator, dezvoltator și autoritate de reglementare: Toate autoritățile locale sunt, de obicei, responsabile pentru politicile de construcție, transport și amenajare a teritoriului. Aceștia au puterea: să optimizeze performanța energetică a noilor facilități, să integreze măsurile de transport durabile și strategiile de adaptare în practica de planificare locală. Ele formează performanța transportului/energiei prin decizii legale și instrumente de reglementare.
 • Producător și furnizor: Autoritățile locale pot acționa, de asemenea, ca furnizori locali de utilități sau servicii, care promovează producția locală de energie și folosesc surse regenerabile de energie (de exemplu, Combinarea de Căldură și Energie / CHPs, sisteme de încălzire centralizată etc.).
 • Consilier și motivator: Activitățile de ridicare a nivelului de conștientizare sunt importante pentru a angaja întreaga comunitate în susținerea politicilor privind energia și clima durabilă. Autoritățile locale pot acționa ca consilier și educator pentru cetățeni și alte părți interesate (de exemplu, arhitecți, planificatori sau meșteșugari).

> Pentru consultarea aspectelor privind combaterea schimbărilor climatice, vă rog, consultați Ghidul PAED (varianta en, de, fr, it, es, ru)

> Pentru consultarea aspectelor privind adaptarea la schimbările climatice, vă rog, consultați Instrumentul Tehnic privind Adaptarea Urbană.


Deoarece angajamentele Convenției privesc întreaga zonă geografică a autorității locale, planul de acțiune ar trebui să includă acțiuni, care să acopere sectoarele de activitate atât din partea actorilor publici, cât și a celor privați.

 

Semnatarii Convenției sunt liberi să-și aleagă principalele domenii de acțiune. În principiu, se anticipează că majoritatea planurilor de acțiune vor acoperi sectoarele, care sunt luate în considerare în inventarul de emisii și evaluarea riscului și vulnerabilității (numai pentru PAEDC). Pentru partea de atenuare (atât PAED, cât și PAEDC): Se recomandă includerea acțiunilor care vizează sectoarele-cheie ale Convenției:

 

 • Clădiri municipale, echipament/instalații.
 • Clădiri, echipament/instalații terțiare (nemunicipale).
 • Cladiri rezidentiale.
 • Transport.

 

Acțiunile pot fi incluse și pentru alte sectoare, cum ar fi:

 

 • Industria.
 • Producția locală de energie electrică.
 • Producția locală de căldură / aer rece.
 • Altele (de exemplu, Agricultura, Silvicultura, Pescuitul).

 

Pentru partea de adaptare (doar pentru PAEDC):

 

Identificarea sectoarelor pentru a spori rezistența într-un oraș este extrem de contextuală. Prin urmare, o strategie solidă și corespunzătoare de adaptare la climă, implică adaptarea modului de gândire, la toate aspectele legate de serviciile municipale afectate de schimbările climatice. Unele dintre principalele sectoare, care pot îmbunătăți rezistența orașelor includ:

 

 • Infrastructura.
 • Serviciile comunale.
 • Planificarea amenajării teritoriale.
 • Mediul înconjurător și Biodiversitatea.
 • Agricultura și Fondul forestier.
 • Economia.

Pentru a vă asigura că, Planul de Acțiune existent îndeplinește cerințele minime stabilite în contextul Convenției Primarilor, vă rugăm, să revizuiți documentul în conformitate cu cele 10 principii-cheie pentru partea de atenuare a schimbărilor climatice (a se vedea Ghidul PAED, de, fr, it & es, pagina 8).

 

Planul de acțiune trebuie să conțină o referire clară la angajamentele de bază, adică cel puțin 20%. Reducerea emisiilor de CO2 până în 2020 și/sau reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 până în 2030 și creșterea rezilienței la impactul schimbărilor climatice (PAEDC), luate în considerare de către autoritatea locală odata cu semnarea Convenției Primarilor.

 

Angajamentele strategice trebuie să fie transpuse în acțiuni concrete pe termen scurt și mediu, precum și strategii și obiective pe termen mai lung. Dacă planul dvs. de acțiune existent are un interval de timp mai scurt sau mai lung decât termenele din cadrul Convenției (adică 2020 sau 2030), trebuie să îl adaptați la orizonturile de timp vizate în Convenție și să includeți obiectivul Convenției în planul dvs. de acțiune aprobat de Consiliul Local.

 

În plus, elementele-cheie ale planului de acțiune trebuie raportate în șablonul online disponibil în „Convenția Mea”. Verificați Ghidul de Raportare disponibil în bibliotecă.


Termenul limită de depunere a PAED-ului.

 

Semnatarii Convenței Primarilor referitor la cadrul 2020, se angajează să își prezinte Planurile de Acțiune privind Energia Durabilă, în cazul în care obiectivele și măsurile din cadrul pactului sunt justificate, în termen de un an de la decizia consiliului local, așa cum este indicat în documentul de aderare.

 

Termenul limită de depunere a PAEDC-ului.

 

Semnatarii la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie referitor la cadrul 2030, se angajează să își prezinte Planul de Energie Durabilă și Climă, inclusiv obiective și acțiuni justificate, în termen de doi ani de la data deciziei consiliului local, așa cum este indicat în documentul de aderare.


Pentru depunerea planului PAED:

 

Semnatarii Convenției sunt invitați să utilizeze sistemul on-line de depunere, care este disponibil accesînd opțiunea „Convenția Mea” (secțiunea de site extranet). Procedura include următorii pași:

 

 • Conectați-vă la „Convenția Mea”, utilizând datele dvs personale de identificare - Puteți să vă recuperați parola, oricând, mai jos de secțiunea „conectare”.
 • Completați șablonul „PAED” în limba engleză - Faceți clic pe „Planul meu de acțiune”> „Șablon PAED” din meniul albastru din partea de sus a paginii de pornire și completați următoarele trei secțiuni: ale dvs. „Strategia globală”, „Inventarul de Bază al Emisiilor” și planul „PAED”. Toate celulele verzi sunt obligatorii! Un document cu instrucțiuni specifice pentru completarea șablonului este disponibil în rabrica Biblioteca de pe site-ului web al Convenției.
 • Încărcați documentul PAED - După completarea șablonului PAED, dați clic pe „Încărcați documentul PAED” și încărcați Planul completat de Acțiune privind Energia Durabilă - aprobat în mod corespunzător de consiliul municipal - (și orice alte documente relevante) în format PDF.
 • Validați trimiterea online a PAED-ului - faceți clic pe „Mergeți la trimitere” și urmați instrucțiunile.

 

În 2017, va fi disponibil un sistem preliminar de verificare a șablonului, permițând detectarea erorilor sau inconsecvențelor. Pentru aceasta, trebuie să faceți clic pe butonul „Afișați lista de verificare a notificărilor”. Aceasta va fi realizată printr-o aplicație paralelă online, dezvoltată și gestionată de Centrul Comun de Cercetare (JRC).

 

După prezentare, PAED-ul va fi analizat de către JRC și veți primi un raport de răspuns și concluzii. Mai multe informații despre procedura de evaluare a PAED-ului pot fi găsite aici.

 

Pentru depunerea planului PAEDC:

 

Procedura de depunere pentru PAEDC este în prezent în curs de elaborare, ca parte a modernizării modelului PAED existent, care include și raportarea pentru 2030 privind angajamentele și adaptarea. Pe parcursul anului 2016, șablonul PAEDC va fi disponibil numai în format EXCEL din bibliotecă. Semnatarii noi, pot folosi versiunea EXCEL ca instrument de lucru, precum și să se familiarizeze cu cadrul de raportare, care va fi introdus online în ultimul trimestru din 2017.

 

Între timp, noii semnatari vor putea să încarce orice documente, de ex. strategia de adaptare, ca parte a procedurii de depunere a șablonului PAED în vigoare la moment. Semnatarii noi pot utiliza, de asemenea, șablonul PAED curent pentru a transmite informații pentru perioada 2030 (în loc de 2020) în ceea ce privește atenuarea climei. Cu toate acestea, ei vor trebui să completeze părțile rămase pentru adaptarea la climă odată ce șablonul online PAEDC este disponibil în 2017.


Un grup de autorități locale vecine, care se alătură Convenției Primarilor și care doresc să elaboreze un PAED/PAEDC comun este binevenit să facă acest lucru. Grupul poate alege între următoarele două opțiuni de colaborare:

 

Opțiunea 1:

 

 • Măsuri de atenuare: fiecare semnatar al grupului se angajează individual să reducă emisiile de CO2 (PAED). Deoarece obiectivul de reducere a emisiilor rămâne un angajament individual, toți semnatarii trebuie să completeze propriul șablon PAED/PAEDC, inclusiv propriile date privind consumul de CO2/energie. Reducerea emisiilor de CO2, care rezultă din acțiunile comune identificate în documentul PAED/PAEDC comun, trebuie să fie împărtășită între semnatari și luată în considerare în fiecare model PAED/PAEDC, în conformitate cu normele transparente descrise în documentul PAED comun. Documentul PAED/PAEDC comun trebuie să fie aprobat de consiliul municipal (sau alt organ cu drept de luare a deciziilor) al fiecărei municipalități implicate și încărcat de fiecare autoritate locală pe profilul său prin intermediul „Convenția Mea” (zonă restricționată). Numele autorităților locale, care fac obiectul PAED/PAEDC trebuie să fie clar indicate în planul de acțiune. Acest tip de document PAED/PAEDC comun este descris în Ghidul PAED (EN, RU).
 • Măsuri de adaptare (numai pentru PAEDC): Semnatarii pot decide să pregătească o Evaluare a Riscurilor și a Vulnerabilității și acțiunile corespunzătoare ale acestora, în comun sau individual. Atunci când aderă ca grup de municipalități, conform opțiunii 1, fiecare municipalitate se va înregistra individual, completând informațiile și datele de contact ale autorității locale, va indica faptul că, un grup de municipalități se angajează în comun să prezinte documentul PAED/PAEDC, conform opțiunii 1, prin bifarea căsuței în formularul de înregistrare online și include municipalitățile asociate acolo unde se cere în formular.

 

Opțiunea 2:

 

 • Măsuri de atenuare: grupul de semnatari se angajează în mod colectiv să reducă emisiile de CO2. În acest caz, obiectivul de reducere a emisiilor este un angajament împărțit între autoritățile care formează grupul. Prin urmare, un singur șablon PAED/PAEDC trebuie completat de către grupul de semnatari. Planul comun de Acțiune trebuie să fie aprobat de consiliul municipal (sau alt organ cu drept de luare a deciziilor) al fiecărui Semnatar implicat și trebuie să fie încărcat de către grup pe un profil comun prin intermediul „Convenția Mea” (zonă cu acces restricționat). Numele autorităților locale, care fac obiectul PAED/PAEDC, precum și nivelul de contribuție al acestora la planul general trebuie să fie clar indicate în documentul PAED/PAEDC. Această opțiune are drept scop încurajarea cooperării inter-instituționale prin facilitarea strategiilor comune cu autoritățile vecine. Este recomandat în mod special municipalităților mici și mijlocii care nu dispun de resurse umane și/sau financiare, precum și municipalităților din aceleași zone urbane.

 

(Numai pentru PAEDC): Semnatarii pot decide să pregătească Evaluarea Riscului și Vulnerabilității și acțiunile lor corespunzătoare, în comun sau individual. Atunci, când se unesc ca un grup de municipalități, conform opțiunii 2, trebuie să fie înființat un singur profil. Acest profil comun trebuie să includă toate formele de aderare individuale, atunci când înregistrați online informațiile și datele de contact ale autorităților locale. De asemenea, se indică faptul că un grup de municipalități se angajează conform opțiunii 2 să depună în comun documentul PAED/PAEDC prin bifarea căsuței în formularul online și includerea municipalităților asociate acolo unde este necesar în formă.

 

Important:

 

În ambele cazuri, „grupul de Semnatari” este puternic încurajat să numească un organ/autoritate responsabilă de coordonarea activității în cadrul procesului de dezvoltare și implementare PAED/PAEDC. Aceasta ar putea fi, de exemplu, una dintre cele mai active/avansate municipalități din cadrul grupului, aglomerația în cazul zonelor urbane sau provincia / regiunea care acționează ca coordonator oficial al Convenției (a se vedea lista Coordonatorilor Convenției). Dacă sunteți interesat să vă înscrieți în Convenția Primarilor ca un „grup de Semnatari”, vă rugăm să contactați Oficiul Convenției Primarilor (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). Oficiul CoMO își rezervă dreptul de a refuza orice aplicație, care nu ar respecta criteriile de eligibilitate definite în Anexa 1 la Ghidul PAED (de exemplu pentru opțiunea 2: grupul trebuie să fie compus din municipalități mici și mijlocii din aceeași zonă teritorială, indicativ cu mai puțin de 10.000 de locuitori fiecare).

 

Descărcați forma de aderare:

 

Grupul semnatarilor – opțiunea 1

Grupul semnatarilor – opțiunea 2

 

Formularul de aderare trebuie să fie semnat de către toate autoritățile locale implicate în grup, după aprobarea oficială a lor de către consiliile municipale respective.


Semnatarii se angajează să prezinte un PAED (1 an după data de aderare *) / PAEDC (2 ani de la data aderării *). Dacă PAED/PAEDC nu poate fi finalizat până la acea dată, semnatarii Convenției trebuie să solicite o prelungire. Pentru a face acest lucru, aceștia sunt invitați să completeze online o cerere de întârziere, formular disponibil în meniul „Convenția Mea” (site-ul extranet al Convenției).

 

Dacă sunteți un Semnatar individual (adică nu aparține nici unui Coordonator Teritorial al Convenției):

 

O prelungire de 9 luni poate fi acordată Semnatarilor individuali, în cazul unor circumstanțe, în afara controlului autorității locale, întârzie cu completarea și transmiterea PAED/PAEDC până la data oficială de depunere.

 

Procedura de prelungire a termenului de 9 luni:

 

- Mergeți la meniul „Convenția Mea” și conectați-vă cu identificatorii personali.

- Faceți clic pe „Planul Meu de Acțiune”> „Trimiteți o cerere de întârziere” și completați formularul (toate câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii). Cererea trebuie să includă principalele motive ale întârzierii.

- Apăsați butonul „Trimite cerere de întîrziere”. În termen de o zi, dvs. (precum și alte persoane de contact asociate profilului) veți primi o confirmare prin e-mail.

 

Dacă aparții unui Coordonator Teritorial al Convenției:

 

Când există susținere din partea unui Coordonator Teritorial al Convenției (CTC), puteți depune o solicitare către CTC pentru o extindere de 18 luni.

 

Procedura de prelungire a termenului de 18 luni pentru CTC:

 

 • Mergeți la „Convenția Mea” și conectați-vă cu identificatorii lor personali.
 • Faceți clic pe „Semnatarii Mei”> „Trimiteți o cerere de întârziere” și completați formularul (toate câmpurile marcate cu asterisc * sunt obligatorii). Cererea trebuie să includă: motivele principale pentru solicitarea unei extinderi comune și o scurtă descriere a instrumentului/lor serviciului/lor dezvoltate de CTC în sprijinul Semnatarilor.

 - Apăsați butonul „Trimite cererea de întârziere”. Extinderea va fi apoi acordată în mod automat municipalităților asociate. Dvs. (și municipalitățile din teritoriul dumneavoastră) veți primi o confirmare prin e-mail în termen de o zi.


Dacă Semnatarul Convenției nu a solicitat o prelungire:

 

O singură prelungire a termenului limită poate fi acordată, cu condiția ca semnatarul să completeze online cererea de întârziere - consultați rubric „Întrebări Frecvente”: „Cum să solicitați o prelungire a termenului limită de depunere a PAED?”

 

În cazul în care Semnatarul Convenției a primit deja o prelungire:

 

Succesul global și credibilitatea inițiativei depind de îndeplinirea angajamentelor asumate de semnatarii acesteia. Comisia Europeană, recunoscând eforturile întreprinse de alte autorități locale, care și-au respectat aceste angajamente și respectând clauza de reziliere a textelor oficiale ale Convenției Primarilor (*), suspendă semnatarii care nu s-au încadrat în termenul cuvenit. Cu toate acestea, statutul de semnatar al Convenției Primarilor poate fi reactivat oricând, cu condiția ca municipalitatea să își îndeplinească primul angajament și să prezinte în mod corespunzător un plan de acțiune on-line prin intermediul sistemului nostru extranet („Convenția mea”).

_____________________________________________________________

(*) Extras scurt din textul oficial al Convenției (pagina 7):

"Suspendarea în caz de neconformitate: semnatarii acceptă suspendarea din cadrul inițiativei - sub forma unei notificări prealabile în scris din partea Oficiului Convenției Primarilor - în cazul în care nu se depun documentele menționate mai sus (cum ar fi: Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima și Rapoartele de Monitorizare) în termenii stabiliți. Această procedură asigură transparență, solidaritate și corectitudine față de ceilalți semnatari care își îndeplinesc angajamentele.

_____________________________________________________________

Notă: Cu noua procedură de suspendare automată și transparentă, informațiile referitoare la respectarea de către semnatari a angajamentelor lor sunt disponibile publicului în profilurile lor individuale - a se vedea lista Semnatarilor. În cazul semnatarilor suspendați, profilurile publice sunt marcate cu următoarea notificare: „Semnatar în așteptare - termen depășit”.


Odată ce planul dvs. de acțiune este trimis prin intermediul platformei de raportare online „Convenția mea”, toate rezultatele cheie ale planului dvs. de acțiune sunt afișate automat într-o manieră grafică în profilul dvs. de semnatar de pe site-ul Convenției. Mai mult, puteți alege opțiunea, ca toate documentele încărcate să fie disponibile pentru descărcare în profilul dvs. public.

 

Planul de acțiune este ulterior supus unui proces de evaluare realizat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, care va verifica dacă planul îndeplinește criteriile de eligibilitate și vă va trimite un raport de feedback.

 

Procesul de evaluare se bazează în principal pe descrierea codificată în șablonul online PAED/PAEDC. Prin urmare, toți semnatarii Convenției ar trebui să se asigure că informațiile completate în șablon sunt în concordanță cu documentul complet PAED/PAEDC.

 

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

 

1) Planul de acțiune trebuie să fie aprobat de Consiliul Municipal sau de un organ echivalent.

2) Planul de acțiune trebuie să precizeze în mod clar măsurile de atenuare (adică cel puțin 30% reducerea emisiilor de CO2 până în 2030) și angajamentele de adaptare.

3) Planul de acțiune trebuie să se bazeze pe rezultatele unui cuprinzător Inventar de Bază al Emisiilor (BEI) și al Evaluării Riscurilor și Vulnerabilității la schimbările climatice.

4) Pentru reducere, Planul de Acțiune trebuie să acopere principalele sectoare de activitate (Municipal, Terțiar, Rezidențial și Transport).

 

 • Inventarul de Bază al Emisiilor trebuie să acopere cel puțin trei din patru sectoare cheie.
 • Acțiunile de atenuare trebuie să acopere cel puțin două din cele patru sectoare cheie.

 

Semnatarul Convenției va fi contactat, dacă șablonul online este considerat incomplet sau dacă sunt necesare informații suplimentare.

 

Notă:

 

Termenul indicativ pentru analiza PAED/PAEDC este de șase luni.

 

Pentru informații specifice privind evaluarea planului dvs. de acțiune, Centrul Comun de Cercetare poate fi contactat prin intermediul: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

În cazurile în care un Coordonator al Convenției coordonează Planurile de Acțiune, JRC poate efectua o analiză de grup pentru a oferi un feedback mai rapid. Dacă provincia/regiunea dvs. a dezvoltat o abordare comună pentru a asista semnatarii cu planurile lor de acțiune, vă invităm să contactați JRC: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (mai multe informații aici).


Șabloane de rapoarte pentru Convenția Primarilor

Șabloanele de rapoarte ale Convenției Primarilor oferă semnatarilor o modalitate structurată de sinteză a elementelor-cheie ale Planului lor de acțiune și de urmărire a implementării în timpul fazei de monitorizare. Șablonul de raport a fost dezvoltat de Oficiul Convenției primarilor și de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC), în colaborare cu un grup de practicieni din cadrul autorităților locale și regionale.

 

Atunci când semnatarii înregistrează Planul de acțiune (în limba lor națională), aceștia sunt, în același timp, obligați să completeze un șablon online disponibil prin zona restricționată a site-ului Convenției Primarilor: "Convenția mea" în limba engleză sau limba rusă. Numai după finalizarea acestui proces, Planul de acțiune este înregistrat oficial în cadrul Convenției primarilor.

 

Șablonul PAED, folosit în prezent de semnatarii Convenției Primarilor în cadrul angajamentelor pentru 2020, cuprinde trei părți principale:

 

 • Strategia generală: specifică obiectivul general de reducere a emisiilor de CO2, viziunea, distribuirea responsabilităților personalului și a capacităților financiare, implicarea părților interesate și a cetățenilor, și altele.
 • Inventarul emisiilor: indică nivelul actual al consumului final de energie și emisiilor de CO2 asociate, per sursă de energie și per sector.
 • Planul de acțiune: definește lista acțiunilor-cheie identificate pentru a pune în aplicare strategia generală, împreună cu termenele, angajamentele asumate, bugetele alocate și evaluarea impactului.

 

Pentru îndrumări pas cu pas, vă rugăm să consultați "Ghidul de raportare privind Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Monitorizarea", disponibil în biblioteca paginii web Convenția Primarilor.

 

Șablonul PAEDC folosit de semnatarii Convenție Primarilor pentru Climă și Energie, care include angajamentele pentru 2030 de atenuare și adaptare la climă, include următoarele părți:

 

Introducere:

 

 • Strategia: specifică strategia generală pentru atingerea angajamentelor asumate în cadrul Convenției, atât pentru atenuare, cât și pentru adaptare. Aceasta include viziunea, obiectivele de reducere a emisiilor de CO2, obiectivele de adaptare, distribuirea responsabilităților personalului și a capacităților financiare, implicarea părților interesate și a cetățenilor, și altele.

 

Capitolul I: Energia și atenuarea climei:

 

 • Inventarul emisiilor: indică nivelul actual al consumului final de energie și emisiilor de CO2 asociate, per sursă de energie și per sector.
 • Acțiuni de atenuare: definirea unei liste a principalelor măsuri de atenuare care vizează punerea în aplicare a strategiei generale, cu indicarea termenului de realizare, angajamentelor asumate, a bugetului alocat și a evaluării impactului.

 

Capitolul II: Adaptarea la schimbările climatice:

 

 • Tabelul de evaluarea a adaptării: oferă o scurtă trecere în revistă a situației în cadrul autorității locale în ceea ce privește procedura de adaptare;
 • Riscuri și Vulnerabilități: determină sectoarele potențiale și nivelul de risc pe care le prezintă schimbările climatice;
 • Acțiuni de adaptare: identificarea unei liste cu acțiuni cheie pentru punerea în aplicare a strategiei generale, împreună cu termenul de realizare, angajamentele și bugetul alocat, precum și riscurile și vulnerabilitățile viitoare;
 • Indicatorii: reprezintă o listă de verificare și de inspirație pentru un plan amplu și cuprinzător de adaptare la schimbările climatice.

 

Pentru îndrumări pas cu pas, vă rugăm să consultați "Ghidul de raportare privind Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Monitorizarea", disponibil în biblioteca paginii web Convenția Primarilor.

 

Principalele informații colectate în șablon sunt furnizate într-un format grafic care este afișat apoi de pe site-ul Convenției primarilor, în profilul fiecărui semnatar.


Înregistrarea oficială a Planului de Acțiune în cadrul Convenției Primarilor se realizează utilizând un șablon online disponibil în zona restricționată de pe pagina web a Convenției: "Convenția mea".

 

Versiunea EXCEL a șablonului PAEDC este disponibilă pentru descărcare pe pagina web, la rubrica Biblioteca. Acest șablon Excel este o versiune de lucru offline a șablonului oficial online, care trebuie completat în limba engleză și depus online. Rețineți că este imposibil să transferați datele introduse în Excel pe platforma online și vice-versa. 


Atunci când prezintă Planul de Acțiune, semnatarii Convenției trebuie să completeze Inventarul de Bază al Emisiilor ca parte a șablonului lor.

 

În plus, este foarte încurajat să fie incluse informații despre inventarele ulterioare, așa-numitul Inventar de monitorizare a emisiilor (MEI), dacă sunt disponibile (în special cele mai recente).

 

De exemplu, mai mulți semnatari ai Convenției au creat Inventarul de Bază al Emisiilor pentru anul 1990 și ulterior au inclus în inventarul lor mai recent (MEI) în șablonul Planului de Acțiune.


Dacă ați implementat deja măsuri de reducere a emisiilor, atunci rezultatele sunt deja vizibile dacă comparați datele Inventarului de Bază al Emisiilor (BEI) cu inventarele ulterioare ale emisiilor. Puteți descrie aceste acțiuni atât în ​​Planul de Acțiune, cât și în rapoartele de monitorizare. Nu este necesar să raportați activitățile anterioare (finalizate) în modelul Planului de Acțiune, căci la această etapă stabiliți activitățile pe care intenționați să le implementați pentru a atinge obiectivul. Dacă decideți să includeți acțiunile anterioare în Planul de Acțiune, descrieți câteva la categoria „Cele mai bune practici” din șablonul dvs., iar un model detaliat găsiți la rubrica „Cele mai bune practici" de pe pagina web a Convenției.


Calculele pentru estimarea reducerii emisiilor de CO2 (până în 2020 pentru PAED și până în 2030 pentru PAEDC) ar trebui prezentate în ultimele coloane ale tabelului „Elemente-cheie ale Planului de Acțiune” din șablon. Semnatarii Convenției pot decide să estimeze aceste calcule fie „comparativ cu nivelul anului de bază” (a se vedea opțiunea 1), fie „pe baza rezultatelor ultimului an de inventar” (a se vedea opțiunea 2).

 

Exemple

 

Anul de bază: 1990

 

Totalul emisiilor de CO2 în anul de bază: 1 milion tine

 

Obiectiv general de reducere a emisiilor de CO2: 25% până în 2020, adică 250.000 tone.

 

Emisiile totale de CO2 în 2009: 900.000 de tone, în conformitate cu ultimul inventar al emisiilor de CO2.

 

 • Opțiunea 1: Luați rezultatele Inventarului de bază al emisiilor ca reper și estimați contribuția așteptată a fiecărui sector la obiectivul general de reducere a emisiilor de CO2.

 

În cadrul acestei opțiuni, reducerea totală a emisiilor de CO2 așteptată în diferite sectoare ar trebui să fie în concordanță cu obiectivul general de reducere a emisiilor de CO2. În exemplul de mai sus, prin urmare, această cifră ar trebui să fie de 250 000 de tone.

 

 • Opțiunea 2: luați ca reper rezultatele celui mai recent inventar al emisiilor și evaluați contribuția așteptată a fiecărui sector la eforturile care trebuie făcute în viitor pentru atingerea obiectivului general 2020.

 

Conform acestei opțiuni, reducerea totală a emisiilor de CO2 așteptată în diferite sectoare ar trebui să corespundă eforturilor rămase. În exemplul de mai sus, această cifră corespunde unui număr de 150.000 de tone: din momentul când ați atins deja nivelul de reducere a emisiilor de CO2 de 100.000 de tone începând cu anul 1990, aveți „doar” să realizați reduceri suplimentare de încă 150.000 de tone de CO2 în general. Această opțiune poate fi utilizată numai dacă ați compilat un inventar recent de monitorizare a emisiilor și ați raportat acest lucru în șablonul PAED / PAEDC.

 

NOTE:

 

Aceste calcule sunt obligatorii la nivel sectorial pentru sectoarele incluse în Planul dvs. de Acțiune.

 

Dacă alegeți un an de bază recent, aceste două opțiuni ar trebui să aibă ca rezultat date identice.

 

Aceste opțiuni au scopul facilitării muncii orașelor care au ales anul de bază dintr-un trecut îndepărtat (de exemplu, 1990).


2020 și 2030 sunt termenele limită pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Convenției Primarilor. Prin urmare, precum și pentru comparare, toți semnatarii Convenției ar trebui să definească un obiectiv pentru 2020 și / sau 2030. De exemplu, dacă administrația locală a stabilit un obiectiv pe termen lung, depășind 2030, atunci, în plus, trebuie să stabilească un obiectiv intermediar pentru 2020 sau 2030, în funcție de angajamentul din cadrul Convenției. În șablonul PAED / PAEDC, aveți posibilitatea de a specifica obiectivul pentru 2020, 2030, precum și obiectivul pe termen lung (opțional) la alegere, în secțiunea "Strategia".


Raportul de monitorizare

Monitorizarea și evaluarea rezultatelor sunt importante pentru a fi la curent cu principalele realizări și pentru îmbunătățirea continuă a Planului de Acțiune (în cazul în care sunt necesare măsuri de corectare). Semnatarii Convenției se angajează să depună periodic rapoarte de monitorizare pentru o prezentare rapidă a rezultatelor obținute, atât în ceea ce privește măsurile implementate, cât și reducerea emisiilor de CO2.

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să consultați Ghidul pentru monitorizare.


1) Raport privind acțiunile desfășurate

 

La fiecare doi ani după înregistrarea Planului de Acțiune, semnatarii Convenției trebuie să-și monitorizeze progresul într-un Raport de Acțiune, care include:

 

Raportarea privind stadiul implementării acțiunilor lor în termeni calitativi;

 

Actualizarea Tabelului de evaluare a Adaptării, Evaluarea riscului și vulnerabilității și actualizarea tabelului Acțiunilor de Adaptare.

 

2) Raportare completă

 

La fiecare patru ani de la prezentarea Planului de Acțiune, semnatarii Convenției trebuie să prezinte un raport mai cantitativ - raportare completă, inclusiv:

 

Monitorizarea Inventarului Emisiilor și a rezultatelor cantitative ale etapelor implementate, de exemplu: economisirea energiei, producția de energie din surse regenerabile, reducerea emisiilor de CO2.

 

Informații actualizate privind Tabelul de evaluare a adaptării, Evaluarea Riscurilor și Vulnerabilităților, precum și cel puțin trei acțiuni cheie care vizează adaptarea.

 

Cerințele de raportare sunt minime, iar Rapoartele de acțiune și Raportarea completă pot fi pregătite cu o frecvență pe care Semnatarul o consideră oportună pentru a înțelege cât de bine avansează în îndeplinirea angajamentelor asumate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați "Ghid rapid de monitorizare" și "Ghid de raportare ăn cadrul Convenției Primarilor privind Clima și Energia", care poate fi găsită în biblioteca paginii web.


Semnatarii Convenției sunt rugați să utilizeze sistemul de întegistrare online, disponibil pe pagina web, în pagina cu acces limitat: "Convenția mea". Această procedură include următorii pași:

 

 • Conectați-vă la "Convenția meu" utilizând datele personale - vă puteți reînnoi parola în orice moment în secțiunea "Sign-in".
 • Completați "Șablonul de monitorizare" în engleză - Faceți clic pe "Progresul meu"> "Start" sau "Completați șablonul pentru monitorizare" din meniul albastru din partea de sus a paginii de pornire. Alegeți dacă doriți să monitorizați utilizând Raportarea activităților (fără a include Monitorizarea Inventarului de emisii (MEI)) sau Raportarea completă (inclusiv cel puțin un raport recent MEI). Rețineți că este necesar de a completa toate celulele de culoare verde. Amintiți-vă, de asemenea, că trebuie să prezentați cel puțin trei acțiuni ca Model de excelență.
 • Încărcați Raportul de Monitorizare (opțional) - După finalizarea șablonului de monitorizare, dacă doriți să adăugați documentul Raportul de Monitorizare, faceți clic pe "Încărcați documentul de monitorizare" și încărcați-l în format PDF. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, dați clic pe "Mergeți la înregistrare".
 • Confirmați înregistrarea online a Raportului de monitorizare - faceți clic pe "trimiteți", pentru ca șablonul de monitorizare completat să fie acceptat oficial. În 2017, va fi introdus un sistem preliminar de validare a modelului și va oferi posibilitatea de a detecta erorile și neconcordanțele. Pentru a face acest lucru, va trebui să dați clic pe butonul "Vedeți lista de verificare". Sistemul va funcționa pe baza unei aplicații online paralele dezvoltate și gestionate de JRC.

 

Consultați Ghidul de raportare din rubric Biblioteca de pe pagina noastră web pentru instrucțiuni detaliate despre cum să completați șablonul.


Pentru a solicita amânarea termenului limită pentru depunerea șablonului de monitorizare, furnizați o scurtă explicație a motivelor pentru o astfel de solicitare la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Veți primi o confirmare când cererea este acceptată.

 

Dacă sunteți un Semnatar individual (adică nu aparține nici unui Coordonator oficial al Convenției):

 

Semnatarilor individuali li se poate acorda o întârziere de 9 luni în cazul în care situația nu este sub controlul autorității locale, în cazul în care există întârzieri în completarea și transmiterea șablonului de monitorizare înainte de data oficială de depunere.

 

Dacă aparțineți Coordonatorului oficial al Convenției:

 

În cazul în care vă susține coordonatorul oficial al Convenției, coordonatorul poate solicita o amânare de 18 luni pentru toți semnatarii.


Bune practice

Semnatarii Convenției trebuie să efectueze următoarele acțiuni:

 

 • Conectați-vă la "Convenția mea";
 • Mergeți la "Planul meu de acțiune"> "Planul meu de Acțiune pentru Energie Durabilă" și selectați din lista de acțiuni cele care corespund Bunei Practici atinse de dvs., făcând clic pe pictograma „stea”. Rețineți că pot fi depuse doar acele acțiuni care sunt propuse în listă;

 

Completați toate informațiile în limba engleză sau rusă: oferiți o scurtă descriere a acțiunilor selectate împreună cu datele-cheie, în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2, economisirea energiei, energia din surse regenerabile, costurile de implementare și/sau crearea de locuri de muncă.

 

Coordonatorii și susținătorii Convenției trebuie să efectueze următoarele acțiuni:

 

 • Conectați-vă la "Convenția mea".
 • Accesați "Bune practici"> "Adăugați o nouă Bună practică".
 • Completați toate informațiile în limba engleză sau rusă, inclusiv o scurtă descriere, semnatarii implicați și categoria la care se aplică cea mai bună practică.

 

Notă: Oficiul Convenției Primarilor își rezervă dreptul de a elimina cele mai bune practici transmise de pe site-ul public dacă informațiile sunt incomplete și/ sau dacă, în cazul celor mai bune practici, acțiunea nu este în curs de realizare.


În calitate de Bune Practici sunt propuse inițiative locale puse în aplicare de semnatari, coordonatori și susținători ai Convenției în teritoriile lor, cu care sunt deosebit de mândri și, în plus, sunt aprobate ca acțiuni utile pentru replicare de către alte autorități locale.

 

Catalogul de bune practici reprezintă o platformă online pentru diseminarea celor mai bune practici și demonstrarea acțiunilor care au un mare potențial de replicare. Catalogul este disponibil aici.

 

La trimiterea unui Raport de monitorizare, semnatarii Convenției ar trebui să marcheze drept Bune Practici cel puțin trei acțiuni, cu includerea în șablon a informațiilor detaliate.


Zilele Energiei

Ziua Energiei reprezintă un eveniment local, a cărui scop este creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie, adaptarea la schimbarea climei și legătura dintre energie și schimbările climatice. De obicei, evenimente dedicate Zilei Energiei sunt organizate în aceași perioadă de timp, cu acțiuni diferite în diferite, dar, de regulă, cu seminarii, expoziții, excursii și acțiuni de genul „Ziua ușilor deschise”.

 

Zilele Energiei pot fi, de asemenea, organizate împreună cu alte evenimente (de exemplu, cu ziua orașului) organizate de autoritățile orașului și / sau de alte organizații.

 

La organizarea Zilelor Energiei se recomandă să se acorde atenție disponibilității materialelor informative, cum ar fi broșuri, pliante, foi informative care facilitează accesul la informație a publicului și a participanților.


Deoarece reducerea emisiilor de CO2 este o obligație care se referă la întregul teritoriu al municipiului - adică nu numai la clădirile municipale și transportul municipal, ci și locuințele private, serviciile și sectorul transporturilor -, este extrem de important să fie implicați partenerii și cetățenii locali în pregătirea și implementarea Planului de Acțiune.

 

Fiecare semnatar al Convenției poate crește nivelul de participare locală prin activități eficiente de comunicare și informare, concentrându-se pe obiective legate de energie și climă.


Pagina de web a Convenției Primarilor vă poate inspira cum să organizați Zilele Energiei la nivel local în programul evenimentelor relevante ale CoM.

 

În plus, în fiecare an, Comisia Europeană este gazda Săptămânii Europene a Energiei Durabile (EUSEW), concentrându-se asupra eficienței energetice și a soluțiilor în domeniul energiei regenerabile. O parte importantă a acestei Săptămâni sunt Zilele locale de Energie, organizate de autoritățile locale din întreaga Europă.

 

O Zi a Energiei la nivel locale este definită ca un eveniment, proiect, expoziție sau spectacol non-profit, care contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice sau utilizarea energiei regenerabile. Activitățile  includ evenimente precum expoziții, conferințe, evenimente online, spectacole, tururi ghidate, ziua ușilor deschise, seminarii, campanii în mass-media – toate sunt eligibile.

 

Informații complete despre EUSEW sunt disponibile la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


Facilități financiare

Horizon 2020 este principalul program UE pentru cercetare și inovare, cu o finanțare de aproape 80 de miliarde de euro disponibilă pe parcursul a șapte ani (2014-2020). Programul este structurat pe trei piloni principali: Excelență științifică, Lider în sectorul industrial și Provocări societale. Acești piloni sunt împărțiți în domenii prioritare diferite. Două domenii prezintă un interes deosebit pentru autoritățile locale: „Energie sigură, curată și eficientă” și „Transport inteligent, ecologic și integrat”. Principalele priorități identificate pentru autoritățile locale în domeniul „energiei sigure, curate și eficiente” pentru fiecare zonă de interes sunt următoarele:

 

 • Eficiență Energetică: EE-5, EE-6, EE-8, EE-9, EE-10, EE-11, EE-15, EE-19, EE-22, EE-23, EE-24, EE-25.
 • Energie competitivă cu conținut scăzut de carbohidrați: LCE-21
 • Orașe și comunități Inteligente: SCC-1, SCC-02 SCC-03
 • Alte acțiuni: B.1.4. Finanțare inovatoare în domeniul energiei durabile (instrumentul financiar EIB-ELENA)

 

În ceea ce privește domeniul "Transport inteligent, ecologic și integrat", unele dintre principalele priorități identificate în cadrul competiției "Mobilitatea ca factor major de creștere" sunt:

 

 • Mobilitate orășenească: MG5.2, MG-4.4, MG-4.5
 • Infrastructura: MG-5.3
 • Sisteme de transport inteligent: MG-6.1, MG-6.2, MG-6.3
 • Cercetarea socio-economică și comportamentală și viitoarele activități de dezvoltare a politicilor: MG-8.4, MG-8.5

 

Pentru mai multe informații:

 

 • Consultați toate concursurile din cadrul Programul Horizont 2020 aici.
 • Informații generale despre Programul Horizont 2020, inclusiv modul de depunere a cererilor de finanțare, pot fi găsite aici.

 

Dacă aveți întrebări legate de Cererea de propuneri în domeniul Eficienței Energetice, vă rugăm să scrieți la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau să vă adresați reprezentaților Punctului Național de Contact H2020.


Susținătorii Convenției

Susținătorii Convenției sunt asociațiile locale și regionale ale autorităților locale, agenții locale și regionale de profil și non-profit cu capacitate de a promova Convenția Primarilor și a sprijini membrii lor și autoritățile locale/regionale în procesul de îndeplinire a angajamentelor asumate în cadrul Convenției. Ei își intensifică activitățile de advocacy, comunicare și networking pentru a promova inițiativa Convenția Primarilor și a sprijini angajamentele semnatarilor lor.

 

Lista Susținătorilor Convenției este prezentată aici.


Având cunoștințe de specialitate cu privire la cadrul de reglementare, legislativ și financiar în domeniile în care acționează, Susținătorii Convenției sunt în mod ideal plasați pentru a oferi consiliere personalizată semnatarilor și pentru a identifica sinergiile cu inițiativele existente. Aceștia pot oferi, de asemenea, expertiză tehnică semnatarilor Convenției. Sarcinile care trebuie întreprinse de un Susținător al Convenției includ:

 

Promovarea inițiativei Convenția Primarilor, mobilizarea semnatarilor existenți și potențiali (adaptarea materialelor promoționale ale Convenției la contextul național sau regional, informarea despre aceasta prin intermediul buletinelor informative, site-uri web, atelierelor de lucru, evenimentelor)

 

Sprijinirea și consilierea semnatarilor Convenției Primarilor

 

Susținerea schimbului de experiență și cunoștințe, celor mai bune practici, instrumentelor sau resurselor relevante pentru semnatarii Convenției

 

Colaborarea cu alți Susținători ai Convenției și cu coordonatorii naționali/teritoriali, semnatarii și părțile interesate implicate în politicile Convenției Primarilor pentru a promova acțiunile comune și pentru a promova o abordare coordonată

 

Sprijirirea activităților membrilor proprii și/sau ale autorităților locale privind energia durabilă și adaptarea la schimbările climatice

 

Participarea la activitățile Convenției Primarilor și contribuirea la identificarea evenimentelor relevante în care Convenția Primarilor ar putea fi promovată

 

Raportarea regulată și nu mai rar de o dată la doi ani la Oficiul Convenției Primarilor cu privire la activitățile desfășurate în cadrul inițiativei și participarea la implementarea strategică a Convenției.

 

Participarea în calitate de Susținător al Convenției poate fi suspendată de Oficiul Convenției Primarilor în cazul nerespectării angajamentelor menționate mai sus.


Avantajele de a deveni Susținător al Convenției sunt multiple:

 

 • Aprobarea și recunoașterea de către Comisia Europeană.
 • Vizibilitate sporită la scară internațională, în special prin promovarea acțiunilor pe site-ul Web al Convenției.
 • Rețele și experiență și schimb de cunoștințe cu omologii europeni.
 • Participarea la grupuri tematice de discuții, ateliere și alte platforme de partajare a experienței.
 • Și, nu în ultimul rând, consolidarea dezvoltării teritoriale și consolidarea guvernanței locale.

 

În practică, organizația dvs., în calitate de Susținător al Convenției, are acces la zona cu acces limitat prin parolă a site-ului „Convenția mea”, care oferă o platformă de partajare a informațiilor și a datelor-cheie la nivelul întregii comunități a Convenției și de sporire a vizibilității organizației dvs. Prin „Convenția mea”, obțineți:

 

 • Un profil întotdeuna actualizat.
 • Vizibilitatea activităților de excelență (adică acțiunile cheie implementate) în cadrul comunității Convenției și afara acesteia.
 • Schimb de experiență pe platforma de diseminare a capacităților și participare la grupuri de discuții.
 • Promovarea evenimentelor din agendă.
 • Cooperare cu comunitatea Convenției (prin forumuri, seminarii web, evenimente ...) și inspirație pentru acțiunile dvs.

 

Extranetul („Convenția mea”) și profilul public sunt sincronizate: majoritatea informațiilor pe care le introduceți în extranet trec direct pe site-ul public.


Dacă organizația dvs. Este interesată de a devenit oficial Susținător al Conveției, trebuie să parcurgeți următoarele etape:

 

 • Completați formularul on-line de aderare.
 • După confirmarea eligibilității, completați și semnați declarația de angajament pe care o veți primi și trimiteți-o înapoi la Serviciul de asistență al Convenției (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

 

După recepționarea declarației de angajament bine completate și semnate, Oficiul Convenției Primarilor va crea un profil online pentru organizația dvs., ceea ce va permite participarea dvs. activă la comunitatea Convenției Primarilor și vă va ajuta să vă sprijiniți mai bine semnatarii asociați.


Am semnat un acord de parteneriat pentru a deveni Susținător al Convenției în 2015 sau mai devreme, trebuie să mă alătur noii inițiative?

 

Nu, nu există nici o obligație pentru Susținătorii existenți ai Convenției Primarilor, LAREA sau partenerii asociați să se alăture noii inițiative. Organizația își va păstra statutul și poate decide dacă și când să-și reînnoiască angajamentele de a sprijini semnatarii în atingerea obiectivelor pentru 2030 și de a-și dezvolta acțiunile de adaptare. Cu toate acestea, trebuie să vă încurajați membrii și semnatarii din teritoriul dvs. și să vă alăturați noii inițiative, pentru a vă îmbunătăți ambițiile.

 

Nu sunt încă un Susținător al Convenției și aș vrea să mă alătur noii inițiative, cum pot să fac acest lucru?

 

Pentru a obține statutul de Susținător al Convenției sau pentru a vă reînnoi angajamentul, consultați secțiunea "Cum să aplic"


Coordonatorii Convenției

Coordonatorii Convenției sunt autorități publice care sunt în măsură să ofere îndrumare strategică, suport tehnic și financiar pentru semnatarii Convenției Primarilor și municipalităților care doresc să adere la Convenție.

 

În fară de asistența financiară, Coordonatorii Convenției sprijină în mod obișnuit semnatarii în efectuarea unui inventar al emisiilor de CO2 și / sau a unei evaluări a riscurilor climatice, precum și în pregătirea și punerea în aplicare a Planurilor lor de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima.

 

Comisia Europeană recunoaște două tipuri de Coordonatori:

 

 • Coordonatorii teritoriali ai Convenției sunt autorități descentralizate, cum ar fi regiuni, provincii sau grupuri de autorități locale,
 • Coordonatorii naționali ai Convenției sunt organisme publice naționale, cum ar fi ministerele sau agențiile naționale de energie.

 

Lista Coordonatorilor Convenției poate fi găsită aici


Comisia Europeană recunoaște Coordonatorii Convenției ca aliați importanți în sprijinirea Semnatarilor Convenției Primarilor pentru a-și îndeplini angajamentele și pentru a spori impactul Convenției.

 

Sarcinile tipice care trebuie întreprinse de un Coordonator al Convenției includ:

 

 • Promovarea aderării la Convenția Primarilor și sprijinirea schimbului de experiență și cunoștințe între semnatarii Convenției (existenți și potențiali).
 • Acordarea de asistență tehnică și strategică municipalităților semnatare pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea Planurilor lor de Acțiune privind Energia Durabilă / Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima.
 • Acordarea de sprijin financiar semnatarilor, fie sub formă de sprijin direct (granturi, subvenții etc.) și/sau prin resurse umane alocate pentru asistență tehnică.
 • Colaborarea cu alți Coordonatori naționali / teritoriali și Susținători ai Convenției pentru a încuraja acțiunile comune și a promova o abordare coordonată.
 • Participarea la activitățile Convenției Primarilor și contribuția la identificarea evenimentelor relevante în care să poată fi promovată Convenția Primarilor.
 • Raportarea în mod regulat, și nu mai rar de o dată la doi ani, Oficiului Convenției Primarilor privind activitățile desfășurate pentru a susține semnatarii și pentru a participa la implementarea strategică a Convenției.

 

Participarea Coordonatorilor inițiativa Convenția Primarilor va fi suspendată de către Oficiul Convenției Primarilor în cazul nerespectării angajamentelor menționate mai sus.


Avantajele statutului de Coordonator al Convenției sunt multiple:

 

 • Aprobarea și recunoașterea de către Comisia Europeană.
 • Vizibilitate sporită la scară internațională, în special prin promovarea acțiunilor pe site-ul Web al Convenției.
 • Rețele și experiență și schimb de cunoștințe cu omologii europeni.
 • Feedback științific și tehnic privind instrumentele și metodologiile dezvoltate.
 • Participarea la grupuri dedicate de discuții, ateliere și alte platforme de partajare a experienței.
 • Și, nu în ultimul rând, consolidarea dezvoltării teritoriale și consolidarea guvernanței locale.

 

În practică, organizația dvs., în calitate de Coordonator al Convenției, are acces la zona limitată prin parolă a site-ului „Convenția mea”, care oferă o platformă de partajare a informațiilor și datelor-cheie cu întreaga comunitate a Convenției și creșterea vizibilității organizației dvs.

 

Prin "Convenția mea”, obțineți:

 

 • Profil propriu, dar și profilurile autorităților locale asociate cu dvs., mereu actualizate.
 • Invitația semnatarilor de a fi conectați la profilul dvs. online.
 • Urmăriți progresele semnatarului (PAED, PAEDC, monitorizare ...).
 • Înregistrați o prelungire de 18 luni a termenului de depunere a PAED de către semnatari. Vedeți cum puteți să solicitați o extensie
 • Solicitați o prelungire de 18 luni a termenului de depunere a monitorizării semnatarilor. Vedeți cum să solicitați o extensie.
 • Faceți vizibile criteriile dvs. de excelență (adică acțiunile cheie implementate) pentru comunitatea Convenției și dincolo de aceasta.
 • Încărcați și distribuiți resurse utile pe platforma de partajare a capacităților și participați la grupurile de discuții.
 • Publicați evenimentele în agendă.
 • Creați o rețea cu comunitatea Convenției (prin intermediul forumurilor, webinarurilor, evenimentelor ...) și vă inspirați din acțiunile comunității.

 

Extranetul („Convenția mea”) și profilul public sunt sincronizate; majoritatea informațiilor pe care le introduceți în extranet trec direct pe site-ul public.


Dacă administrația dvs. guvernamentală dorește să devină oficial Coordonator al Convenției, trebuie să urmați următoarele etape:

 

 • Completați un formular online pentru a vă alătura Convenției.
 • După confirmarea eligibilității, trebuie să completați și să semnați formularul de solicitare, care vă va fi trimis de la serviciul de asistență al Convenției Primarilor (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.).

 

După ce a primit cerere de aderare completată și semnată corespunzător, Oficiul Convenției Primarilor va crea un profil online al organizației dvs., care vă va permite să participați activ la comunitatea Convenției Primarilor și sprijiniți mai bine semnatarii asociați.


Am semnat un acord de parteneriat și am devenit Coordonator al Convenției în 2015, trebuie să mă alătur noii inițiative?

 

Nu, susținătorii existenți ai Convenției Primarilor nu au nicio obligație să se alăture noii inițiative. Organizația și-a menținut statutul și poate decide să își reînnoiască angajamentul pentru a sprijini semnatarii în atingerea obiectivelor până în 2030, precum și a dezvolta noi măsuri care vizează adaptarea. Cu toate acestea, trebuie să vă încurajați membrii și semnatarii de pe teritoriul dumneavoastră să se alăture noii inițiative pentru a vă consolida aspirațiile.

 

Nu sunt Coordonator al Convenției și aș dori să mă alătur noii inițiative, cum pot face acest lucru?

 

Pentru a obține statutul de Coordonator al Convenției sau pentru a vă reînnoi obligațiile, consultați secțiunea "Cum se aplică”.


Agenții energetice locale și regionale (LAREAs)

Respectarea cerințelor Convenției Primarilor și îndeplinirea obiectivelor sale impune nu numai angajamentul politic, ci și capacitatea tehnică. De mai multe decenii, agențiile energetice locale și regionale continuă să joace un rol important în acest domeniu, iar cunoștințele și experiența lor în domeniul politicii energetice locale pot fi foarte utile pentru semnatarii acordului. Astfel, Convenția Primarilor este o bună oportunitate pentru agențiile energetice, astfel încât rolul lor să fie recunoscut pe scară largă, iar acțiunile să fie mai vizibile.

 

Agențiile energetice locale și regionale joacă un rol dublu datorită misiunii lor: în primul rând, ca organizații care sprijină promovarea Convenției Primarilor în orașele și regiunile lor și, în al doilea rând, ca părți care furnizează cunoștințe tehnice semnatarilor Convenției, în special celor care nu dispun de resursele financiare și/sau umane necesare pentru a-și îndeplini obligațiile față de Convenție.

 

Astfel, LAREAs sunt încurajate să încheie noi acorduri de cooperare direct cu autoritatea (autoritățile) de stat din regiunea lor pentru a le sprijini în îndeplinirea cerințelor și obiectivelor Convenției Primarilor. LAREAs pot lucra, de asemenea, în strânsă cooperare cu coordonatorii și susținătorii Convenției, acționând ca "armata lor" pentru a oferi suport tehnic semnatarilor Convenției.


Agențiile naționale de energie pot fi implicate sub denumirea de "Coordonatori naționali ai Convenției".

 

Agențiile energetice locale și regionale se pot alătura inițiativei semnând un angajament, conform căruia vor sprijini autoritățile locale și regionale din teritoriile lor. Mai multe despre procedura de aici.


Platforma de cooperare a Convenției Primarilor - Est

Platforma de cooperare oferă o oportunitate de discuție prin e-mail între semnatarii Convenției Primarilor din țările fostului Bloc de Est și țările di spațiul post-sovietic. Acești semnatari au o istorie comună și, în trecut, același sistem administrativ, care până în prezent are un impact asupra mecanismului de luare a deciziilor al autorităților locale. Platforma de cooperare permite semnatorilor să împărtășească experiențe în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea Inventarului de Bază a Emisiilor și a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă. În special, platforma ar trebui să permită noilor semnatari să primească sfaturi și sfaturi din partea orașelor mai avansate.


Participanții la platforma de cooperare pot devein Semnatarii Convenției, Coordonatorii Convenției și Susținătorii Convenției din țările din fostul Bloc de Est și țările post-sovietice.


Orice întrebare sau recomandare tehnică asociată dezvoltării, implementării și monitorizării Inventarului de de Bază a Emisiilor și a Planului de Acțiune privind Energia Durabilă.

 

În cazul problemelor administrative (de exemplu, parola de acces, extranet, extinderea termenelor de raportare etc.), vă rugăm să contactați biroul de sprijin corespunzător la următoarele adrese de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Inițiativa Convenția Primarilor - Est) sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Convenția Primarilor).


Aveți libertatea de a scrie în Engleză sau Rusă.


Conectați-vă la pagina „Convenția mea” utilizând adresa dvs. de e-mail și parola. Mergeți la pagina "Contul meu” și apoi la "Profilul meu” și intrați în platformă făcând clic pe butonul "Da” pentru secțiunea "Listă de discuții privind Convenția Primarilor - Est”.

 

Mergeți la următoarea adresă http://lists.eumayors.eu/sympa și faceți clic pe "Prima Conectare?”. Introduceți adresa dvs. de e-mail și faceți clic pe "Obțineți prima parole”. O parolă vă va fi trimisă prin e-mail. Ar trebui să verificați dacă mesajul nu intră în dosarul "Spam”.


Platforma de colaborare vă permite să trimiteți mesaje și solicitări tuturor membrilor platformei.

 

Când deveniți membru al platformei, puteți trimite mesaje cu întrebări prin e-mail la următoarea adresă: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Toți ceilalți participanți ai platformei vor primi mesajul dvs.

 

Dacă doriți să răspundeți la întrebarea cuiva, răspundeți la mesaj prin trimiterea unei scrisori de răspuns la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


Pentru a ieși din lista de corespondență a platformei de cooperare, vă rugăm să vă conectați la extranet prin intermediul "Convenția mea” folosind adresa dvs. de e-mail și parola.

 

Mergeți la pagina „Contul meu” și apoi la „Profilul meu” și anulați abonamentul la distribuirea mesajelor făcând clic pe butonul "Nu” în secțiunea „Listă de discuții privind Convenția Primarilor - Est”.


Stabilirea structurilor administrative respective

O cheie a succesului întregului proces, începând cu pregătirea PAED / PAEDC și până la rezultatele sale de implementare, este stabilirea unei cooperări strânse între diferitele structuri administrative locale (de exemplu unitățile și administrațiile primăriei), precum și luarea PAED / PAEDC în considerare în discutarea și aprobarea deciziilor administrative respective.

 

Municipalitățile nu ar trebui să considere PAED / PAEDC ca un document autonom. Dimpotrivă, ar trebui să fie interconectată cu politica energetică a semnatarului și să fie integrată în funcțiile zilnice ale diferitelor departamente ale administrației locale.

 

PAED / PAEDC ar trebui să indice care sunt resursele de lucru sau structurile administrative deja existente sau care vor fi stabilite în scopul pregătirii Inventarului de Bază al Emisiilor (BEI), Evaluării Riscurilor și Vulnerabilităților (RVA), planificării și implementării măsurilor în cadrul PAED / PAEDC și monitorizarea rezultatelor. O atenție deosebită ar trebui acordată structurii de conducere administrată de managerul cu experiență în domeniul energiei, precum și alocării resurselor umane necesare pentru a lua măsurile PAED / PAEDC. Disponibilitatea managerului de energie în structura (personalului) municipalității poate juca un rol esențial în procesul de implementare eficientă a PAED / PAEDC.

 

(a se vedea și Secțiunea 2 "Manualul privind dezvoltarea SEAP în orașele Parteneriatului Estic și Asia Centrală", elaborat de Centrul Comun de Cercetare în 2012).


Instrumentul datelor de referință

Instrumentul Datelor de Referință (RDT) a fost elaborat de către Oficiul Convenției Primarilor din est pentru a furniza organismelor locale de auto-guvernare datele de referință privind consumul final de energie și  de emisii de dioxid de carbon (CO2) necesare în procesul de dezvoltare a Inventarului  Emisiilor de Referință (IER) și a Raportului de Monitorizare a Inventarului de Emisii (EIM) *.

 

Instrumentul conține baza de date divizate conform cifrelor oferite de statistica națională privind consumul de energie pentru anumite sectoare și transportatori energetici pentru fiecare dintre cele 11 țări partenere estice și din Asia Mijlocie. Datele sunt furnizate în următoarele sectoare: clădiri rezidențiale, servicii (birouri, magazine, spitale și echipament/edificii), industrie, agricultură și transport.

 

Lista de resurse energetice include energia electrică, încălzire/răcire, gaze naturale, gaz lichefiat, combustibil pentru încălzire, motorină, petrol, lignit/cărbune, alte tipuri de combustibili fosili și uleiuri agricole/biocombustibil.

 

*) Trebuie remarcat faptul că instrumentul a fost dezvoltat pentru furnizarea datelor de referință, în cazul când, nu există date locale fiabile pentru câțiva ani și/sau sectoare. Acest lucru poate fi deosebit de topic pentru comunitățile mici, unde există un sistem local de colectare a datelor pentru comunitățile mici, care nu dispun de un sistem local de colectare a datelor.


Instrumentul pentru Datele de Referință reprezintă următoarele sectoare: clădiri rezidențiale, servicii (birouri, magazine, echipament / construcții pentru spitale), industrie, agricultură și transport, precum și alți transportatori de energie: electricitate, încălzire/răcire, gaze naturale, gaz lichefiat, diesel, petrol, lignit / cărbune, alte tipuri de combustibili fosili și uleiuri agricole/biocombustibili.


Abonați-vă la știri