CoM East Consorțiul

Energy Cities (Liderul Consorțiului)

Energy Cities (Liderul Consorțiului) este Asociația Europeană a autorităților locale în domeniul tranziției energetice. Din 2017 până în 2020, Energy Cities se află sub președinția orașului Heidelberg (Germania), cu un consiliu de administrare din 11 orașe europene. Asociația creată în 1990 reprezintă acum peste 1000 de orașe și localități din 30 de țări. Oficiile Energy Cities sunt situate la Bruxelles (Belgia) și Besancon (Franța).

CLIMATE ALLIANCE

Alianța pentru climă (Climate Alliance) - cea mai mare rețea Europeană locală, înființată în 1990, care unește aproximativ 1700 de orașe mici și mari, sate din 26 de țări europene, precum și diferite guverne regionale, ONG-uri și alte organizații care luptă activ cu schimbările climatice. Membrii Alianței, satele și orașele cu indicatori diferiți de populație acceptă schimbările climatice ca o problemă globală care necesită luarea deciziilor la nivel local.

Kommunalkredit Public Consulting

Kommunalkredit Public Consulting are o contribuție pozitivă pe termen lung la mediul înconjurător, economie și societate, prin gestionarea programelor de finanțare și prin furnizarea de servicii de consultanță specializate. Compania este specializată în dezvoltarea, implementarea și gestionarea programelor de finanțare, în special în domeniile protecției mediului și climei, precum și pe piața internațională a carbonului.

 

Domeniul principal de activitate al Kommunalkredit Public Consulting este gestionarea inițiativelor de finanțare. Compania dezvoltă și implementează programe de finanțare personalizate pentru protecția climei și a mediului, asistă clienții pe parcursul întregului proces și este legătura dintre clienții noștri care oferă fondurile și cei care solicită finanțare.

ENERGY EFFICIENT CITIES OF UKRAINE / Orașe eficiente energetic din Ucraina

Orhanizația Orașe eficiente energetic din Ucraina (Energy Efficient Cities of Ukraine (EECU) a fost înființată în 2007. Astăzi, EECU reunește mai mult de 85 de orașe ucrainene, atât la scară mare, cât și la scară mică, din toate regiunile Ucrainei. CEEU însuși este membru a două Asociații Europene ale administrațiilor locale – „Energy Cities” și „Alianța pentru climă” - și singura structură națională de sprijin a Convenției Primarilor din Ucraina.

 

Este o asociație voluntară, non-guvernamentală, non-profit a organismelor de autoguvernare locală, creată în scopul satisfacerii nevoilor membrilor săi și a comunităților teritoriale relevante în domeniul informațiilor moderne, al noilor tehnologii, al investițiilor, al dezvoltării cooperării și schimbului de experiență cu partenerii ucraineni și străini în domeniul utilizării eficiente și economice a resurselor energetice, furnizarea de servicii energetice de înaltă calitate, consolidarea securității energetice, protejarea mediului și asigurarea dezvoltării durabile a așezărilor.

ALLIANCE FOR ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLES OF MOLDOVA / Alianța pentru Eficiență Energetică și Renegabile din Moldova

Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER) este un ONG lider în sectorul energetic din Republica Moldova. Scopul AEER este de a contribui la promovarea strategiilor și politicilor în domeniul eficienței energetice, al resurselor regenerabile de energie și al protecției mediului. Pentru aceasta AEER aplică o abordare cuprinzătoare de jos în sus și de sus în jos, care acoperă trei domenii cheie: sprijin pentru reforma politicii energetice; sprijinirea autorităților publice locale; PR și comunicare. Începând cu 2012, AEER a servit ca structură de sprijin pentru municipalități în cadrul Inițiativei UE „Convenția Primarilor” prin furnizarea de orientări tehnice și financiare privind îndeplinirea angajamentelor CoM. Aceste eforturi s-au materializat într-o serie de proiecte demonstrative privind eficiența energetică, transferurile de tehnologie și know-how în regiune.

INTERAKCIA BELARUS

Fundația Interakcia este o organizație non-guvernamentală, necomercială care creează și îmbunătățește condițiile pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor și orașelor din Belarus.

 

Interakcia crede că astfel de condiții, bazate pe particularități regionale unice, ar trebui să ducă în cele din urmă la îmbunătățiri semnificative ale calității vieții pentru locuitorii din zonă. Fiecare regiune este un teritoriu care își are propriul potențial unic de a avansa. Activitățile fundației urmăresc să dezvăluie și să stimuleze acest potențial regional.

 

O regiune poate asigura o creștere continuă și durabilă atunci când are capacitatea de a atrage investitori și turiști, atunci când oferă oportunități de afaceri și facilități de agrement. Specialiștii Interakcia au lucrat în 20 de regiuni din Belarus și au desfășurat numeroase proiecte de dezvoltare acolo. Aceste inițiative accelerează creșterea economică, protejează mediul local, dezvoltă infrastructură convenabilă, promovează moștenirea culturală regională și implică rezidenții locali în luarea deciziilor.

ENERGY EFFICIENCY CENTRE GEORGIA / Centrul de Eficiență Energetică Georgia

EECG a fost înființată în 1998 de către Uniunea Europeană în cadrul Proiectului UE Tacis „Crearea unui Centru de Eficiență Energetică și Studiul de Dezvoltare a Energiei Naturale în Georgia”.

 

De la înființarea sa, EECG sprijină utilizarea energiei regenerabile și utilizarea eficientă a energiei pentru o dezvoltare durabilă și, ca urmare, îmbunătățirea nivelului național de securitate energetică și minimizarea impactului negativ asupra mediului. Creșterea gradului de conștientizare a societății civile și a factorilor de decizie ai țării cu privire la modalitățile de producere și consum de energie ecologice și economice, precum și la potențialul pentru energia regenerabilă și eficiența energetică.

 

Începând cu 2014, EECG este un susținător al Convenției Primarilor.

 

În 2016 EECG a fost înregistrată ca observator la Fondul Verde pentru Climă.

UNION OF COMMUNITIES OF ARMENIA / Uniunea Comunităților din Armenia

Uniunea Comunităților din Armenia a fost înființată în 1997, unind toate organele de guvernare rurale și urbane ale Armeniei.

 

Inițial, în calitate de organizație neguvernamentală, Asociația a fost reorganizată într-o uniune de entități juridice în anul 2009. Principalele obiective statutare ale Asociației sunt promovarea dezvoltării autonomiei locale, protejarea intereselor comunităților membre, consolidarea capacității organismelor locale de auto-guvernare și să promoveze cooperarea între comunitățile membre.

Abonați-vă la știri