Despre

Inițiativa UE Convenția Primarilor - Est

Convenția Primarilor Est (CoM East) este un proiect finanțat de UE care vizează introducerea inițiativei UE în domeniul climei și energiei în țările Parteneriatului Estic. CoM East sprijină autoritățile locale în aplicarea politicilor privind energia durabilă, îmbunătățind securitatea aprovizionării cu energie și facilitând contribuția acestora la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

 

Semnatarii CoM East, care s-au alăturat Convenției Primarilor înainte de octombrie 2016, se angajează la:

 • Reducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin 20% până în 2020.
 • Semnatarii CoM East, care s-au alăturat Convenției Primarilor privind Clima și Energia după octombrie 2016, se angajează la:
 • Reducerea emisiilor de CO2 cu până la 30% până în 2030.
 • Îmbunătățirea rezistenței climatice prin adaptarea la impactul schimbărilor climatice și realizarea unui studiu privind riscul și vulnerabilitățile la schimbările climatice.

CoM East Obiectivele:

 • Promovarea dezvoltării și implementării de către orașele Parteneriatului Estic (PE) a Planurilor lor de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC).
 • Consolidarea sustenabilității Convenției Primarilor în țările Parteneriatului Estic și adaptarea obiectivelor UE 2020 în domeniul energiei și climei la contextul regional.
 • Sensibilizarea și promovarea Convenției Primarilor.

CoM East Activitățile:

 • Crearea capacităților pentru consolidarea expertizei Coordonatorilor Naționali din cadrul Convenției (CNC), a Coordonatorilor Teritoriali din cadrul Convenției (CTC), a Suporterilor Convenției (CS) și a semnatarilor în domeniul politicilor privind energia și clima.
 • Funcționarea biroului de asistență la nivel național pentru a oferi o asistență administrativă și de promovare a semnatarilor CoM-East și altor părți interesate.
 • Crearea de rețele și colaborarea cu instituțiile finanțatoare, donatorii internaționali, ministerele relevante și cooperarea cu alte inițiative și programe pentru a elabora un plan de realizare a obiectivelor CoM-East și de a oferi o direcție strategică inițiativei CoM-East după 2020.
 • Comunicarea și Promovarea rezultatelor și realizărilor CoM East către semnatari, CNC, CTC și CS, promovând și sensibilizând principalele părți interesate cu privire la obiectivele și beneficiile Convenției, realizările, poveștile de succes, cele mai bune practici etc.
 • Coordonarea și Monitorizarea dezvoltării strategiei țării prin programe, inițiative naționale, internaționale și UE, precum și integrarea inițiativei Convenția Primarilor în țările Parteneriatului Estic.

CoM East acționează pentru:

 • Autoritățile locale interesate să se angajeze în noua Convenție a Primarilor și să elaboreze un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima.
 • Orașele semnatare ale Convenției care și-au dezvoltat Planurile de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED) și Planurile de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (PAEDC).
 • Coordonatorii naționali ai Convenției, Coordonatorii Teritoriali ai Convenției și Suporterii Convenției implicați direct în activitățile de consolidare a capacităților și în activități de rețea.

 

Proiectul CoM East a fost lansat în septembrie 2011. Prima fază a proiectului (2011-2015) a acoperit 11 țări din Parteneriatul Estic și Asia Centrală. A doua etapă a proiectului (2016-2020) acoperă 6 țări din regiunea Parteneriatului Estic.

Abonați-vă la știri