მერების შეთანხმება სიახლეები

params->get('catPaginationResults')) echo $this->pagination->getPagesCounter(); ?>

სიახლეების გამოწერა