მერების შეთანხმების ხელმომწერები საკუთარი საქმიანობის შესაფასებლად, ვალდებულნი არიან კლიმატის ცვლილების  სამოქმედო გეგმის წარდგენის შემდეგ,  ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ მოამზადონ და წარადგინონ მონიტორინგის ანგარიში. ხოლო ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ განაახლონ საბაზისო გამონაბოლქვის ინვენტარიზაცია რათა, კლიმატის ცვლილებასთან მედეგობა, ემისიისა და  ენერგიის მოხმარების მაჩვენებლები ზუსტად იქნას ასახული.

ქვემოთ იხილავთ ხელმომწერების მიერ დამტკიცებულ მონიტორინგის ანგარიშების სიას. კონკრეტული ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ მიმართოთ საძიებო სისტემას.

სიახლეების გამოწერა