მერების შეთანხმებაში ოფიციალური გაწევრიანების შემდეგ, ხელმომწერები ვალდებულნი  დადგენილ პერიოდში (ერთი წელი მდგრადი ენერგეტიკული განვითარების სამოქმედო გეგმისათვის (SEAP) და ორი წელი - მდგრადი ენერგიის და კლიმატის სამოქმედო გეგმისათვოს  (SECAP)) წარადგინონ მუნიციპალური საბჭოს მიერ დამტკიცებული გეგმა.

 

ქვემოთ იხილავთ, როგორც ევროკომისიის ერთობლივი კვლევითი ცენტრის მიერ უკვე დამტკიცებულ ასევე, ამჟამად განხილვაში მყოფ  სამოქმედო გეგმებს. კონკრეტული ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ მიმართოთ საძიებო სისტემას.

სიახლეების გამოწერა