ბიბლიოთეკა

მერების შეთანხმების ონლაინ ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ისეთ მრავალფეროვან და სასარგებლო რესურსებზე წვდომას, როგორიცაა შეთანხმების ძირითადი დოკუმენტაცია, ტექნიკური მასალები, თემატიკური ბროშურები, ღონისძებების ამსახველი მასალები, ვებინარის ჩანაწერები და სხვა.

ოფიციალური დოკუმენტები

Official text of Covenant of Mayors on Climate and Energy

The official document describes the obligations within Covenant of Mayors on Climate and Energy, which must be approved by the City council (or equivalent body).

EN     GE     RU

Adhesion form of Covenant of Mayors on Climate and Energy

Adhesion form must be signed by the mayor (or another authorized representative of the City council) for the purpose of formal joining the EU Initiative.

AM     AZ     BY     EN     GE    MD    RU     UA

სიახლეების გამოწერა