დასაფინანსებელი პროექტები

აქ მოცემულია, მერების შეთანხმების ყველაზე მოწინავე და  მოტივირებული ხელმომწერების მიერ წარმოდგენილი მუნიციპალური საპროექტო  წინადადებების მონაცემთა ბაზა.  მონაცემთა ბაზა შეიქმნა ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით, ადგილობრივი და რეგიონალური ხელისუფლების,  ეროვნული და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მერების შეთანხმების მიერ  მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმის (მეკსგ) ფარგლებში აღებული ვალდებულებების განხორციელებას.


პროექტები გაერთიანებულია ეროვნულ პორტფელში და თითოეული ქვეყნისთვის მოიცავს შემდეგ სექტორებს:

  • კლიმატი
  • სარაიონო გათბობის სისტემები
  • ენერგოეფეტური შენობები
  • ენერგოეფექტური ტრანსპორტი
  • განახლებადი ენერგია
  • ქუჩის განათება
  • ნარჩენების მართვა

თითოეულ საპროექტო წინადადების ფორმის გადაწერა შესაძლებელია და მოიცავს მუნიციპალური პროექტის შემდეგ მოკლე ინფორმაციას: მუნიციპალიტეტს  და საკონტაქტო პირების მონაცემების, საპროექტო ობიექტის, ტექნიკურ გადაწყვეტილებს, ინვესტიციების და შესაბამისად გატარებული  მოსალოდნელი ენერგო თუ სათბური გაზების ემისიის შემცირების შესახებ.
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია როგორც სახელწიფო ასევე ინგლისურ ენაზეც. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია როგორც სახელწიფო ასევე ინგლისურ ენაზეც. 
საპროექტო წინადადების შესახებ დეტალური ინფომრაციის მისაღებად გთხოვთ მიმართოთ მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით ქვეყნის ოფისს ან პირდაპირ დაუკავშირდეთ მუნიციპალიტეტს.

CoM East Flyer GE

კლიმატი


alt
თელავი

კოლეჯი ,, პრესტიჟის“ მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანება თელავში

EN   GE

alt
თელავი

გიგოს გორის გამწვანება თელავში

EN   GE

alt
თელავი

სარწყავი ავტოცისტერნის შეძენა თელავის მუნიციპალიტეტისთვის

EN   GE

alt
თბილისი

მწვანე ზონები - თბილისის პარკების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა

EN   GE

alt
თბილისი

თბილისის მცირე ზომის ურბანული პარკების აღწერა და ბიომრავალფეროვნების შეფასება მოწყვლადი რაიონების დასაცავად

EN   GE

alt
თბილისი

თბილისის ტყეების აღდგენა

EN   GE

alt
რუსთავი

იაღლუჯის მთის 20 ჰექტარის გამწვანება ქ. რუსთავში

EN   GE

alt
ლაგოდეხი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხის ნერგების დარგვა

EN   GE

alt
ქუთაისი

ქ. ქუთაისის გამწვანების რეკრეაციული ზონების განახლება

EN   GE

alt
დედოფლისწყარო

"დედოფლისწყარო - მწვანე ქალაქი“

EN   GE

ენერგოეფექტური შენობები

ენერგოეფექტური ტრანსპორტი

განახლებადი ენერგია

გარე განათება

ნარჩენების მართვა

სიახლეების გამოწერა