დასაფინანსებელი პროექტები

აქ მოცემულია, მერების შეთანხმების ყველაზე მოწინავე და  მოტივირებული ხელმომწერების მიერ წარმოდგენილი მუნიციპალური საპროექტო  წინადადებების მონაცემთა ბაზა.  მონაცემთა ბაზა შეიქმნა ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით, ადგილობრივი და რეგიონალური ხელისუფლების,  ეროვნული და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის გასაუმჯობესებლად, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს მერების შეთანხმების მიერ  მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმის (მეკსგ) ფარგლებში აღებული ვალდებულებების განხორციელებას.


პროექტები გაერთიანებულია ეროვნულ პორტფელში და თითოეული ქვეყნისთვის მოიცავს შემდეგ სექტორებს:

  • კლიმატი
  • სარაიონო გათბობის სისტემები
  • ენერგოეფეტური შენობები
  • ენერგოეფექტური ტრანსპორტი
  • განახლებადი ენერგია
  • ქუჩის განათება
  • ნარჩენების მართვა

თითოეულ საპროექტო წინადადების ფორმის გადაწერა შესაძლებელია და მოიცავს მუნიციპალური პროექტის შემდეგ მოკლე ინფორმაციას: მუნიციპალიტეტს  და საკონტაქტო პირების მონაცემების, საპროექტო ობიექტის, ტექნიკურ გადაწყვეტილებს, ინვესტიციების და შესაბამისად გატარებული  მოსალოდნელი ენერგო თუ სათბური გაზების ემისიის შემცირების შესახებ.
ინფორმაცია ხელმისაწვდომია როგორც სახელწიფო ასევე ინგლისურ ენაზეც. ინფორმაცია ხელმისაწვდომია როგორც სახელწიფო ასევე ინგლისურ ენაზეც. 
საპროექტო წინადადების შესახებ დეტალური ინფომრაციის მისაღებად გთხოვთ მიმართოთ მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით ქვეყნის ოფისს ან პირდაპირ დაუკავშირდეთ მუნიციპალიტეტს.

CoM East Flyer GE

სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე აზერბაიჯანიდან განაცხადები არ არის წარმოდგენილი.

სიახლეების გამოწერა