Գրադարան՝

Քաղաքապետերի դաշնագրի առցանց գրադարանը առաջարկում է մի շարք օգտակար ռեսուրսներ, ինչպիսիք են՝ Դաշնագրի հիմնական փաստաթղթերը, տեխնիկական նյութեր, թեմատիկ թռուցիկներ, միջոցառումների զեկույցներ, վեբինարների ձայնագրություններ և այլ նյութեր:

Տեխնիկական նյութեր

«CoM-DeP» ծրագիր. Լուսանկարչի ուղեցույց՝ ինչպես լուսանկարել շինարարական աշխատանքների ընթացքը

Որակի պատշաճ հսկողության բաղադրիչներից մեկը շինարարական աշխատանքների գործընթացի փաստաթղթավորումն է, որը պետք է հաստատվի բոլոր ենթածրագրերի համար `շինարարական աշխատանքների ընթացքում: Լուսանկարահանումները դրա կարևոր մասն են:
Աջակցության թիմը խորհուրդ է տալիս կազմակերպել բոլոր օբյեկտների լուսանկարչական նկարահանումները` օգտագործելով այս ցուցումները:

EN     RU

«CoM-DeP» ծրագիր. որակի վերահսկում և շինարարական աշխատանքների բնորոշ թերություններ

Այս ուղեցույցը ուղղված է բոլոր տեխնիկական փորձագետներին, ովքեր ներգրավված են շինարարական աշխատանքների գործընթացում, օրինակ՝ շինարարական ընկերություններ, շինհրապարակների վերահսկողներ, նախագծերի ղեկավարներ և այլն: Այս ուղեցույցը պետք է տրամադրի հիմնական տեղեկատվություն տեխնիկական թերությունների վերաբերյալ, բայց չսահմանափակի առաջարկվող տեխնիկական լուծումներից, պահանջվող ստանդարտներից և տեղադրման պրակտիկայից բոլոր հնարավոր շեղումները: Քանի որ յուրաքանչյուր նախագիծ ունի իր հատուկ շինարարական մանրամասները և նյութերը, առաջարկվող մոտեցումը պետք է ընդունվի յուրաքանչյուր նախագծի համար` ելնելով դրա իրական կարիքներից:

EN     RU

 

«CoM-DeP» ծրագիր. տեխնոլոգիական ուղեցույց կենտրոնացված ջեռուցման նախագծերի վերակառուցման վերաբերյալ

Այս ուղեցույցները պետք է խրախուսեն և թույլ տան համայնքապետարաններին և շրջանային ջեռուցման ընկերություններին վերափոխել իրենց ենթակառուցվածքները ժամանակակից և էներգաարդյունավետ շրջանային ջեռուցման համակարգերի, որոնք բարձր մակարդակի ծառայություններ են մատուցում սպառողներին:

EN     RU

 

«CoM-DeP» ծրագիր. էներգետիկ ծառայության պայմանագրեր՝ էներգաարդյունավետ նախագծերի ֆինանսավորման արդյունավետ գործիք

Տեղեկատվություն էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների (ESCO) օրենսդրական դաշտի և սկզբունքների, էներգետիկ ծառայության պայմանագրերի մեխանիզմների մասին, օրինակներ Ուկրաինայում դրանց իրականացման պրակտիկայից:

UA

«CoM-DeP» ծրագիր. չափման և ստուգման ուղեցույցներ

Աջակցության թիմը մշակել է չափման և ստուգման մի շարք ուղեցույցներ երեք թեմատիկ խմբերի շրջանակներում: Դրանցից յուրաքանչյուրը պարունակում է մի շարք ցուցիչներ, որոնք պետք է մշտապես չափվեն և վերահսկվեն յուրաքանչյուր ենթածրագրում էներգիայի խնայողությունը հաշվարկելու համար` ելնելով նախագծի իրականացումից և դրա իրականացումից հետո սպառումը համեմատելու համար:

  • Շենքերի ջերմային արդիականացում. EN     RU
  • Կենտրոնացված ջեռուցման համակարգերի նորոգում. EN     RU
  • Փողոցային լուսավորություն. EN     RU

«CoM-DeP» ծրագիր. տեխնիկական վերահսկողություն

Փաստաթղթերի այս ձևանմուշները պարզեցնում են հաստատությունում աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնելու գործընթացը: Այն ներառում է տեխնիկական վերահսկողության հայեցակարգը` միջոցառումների ցանկով, որոնք համաձայնեցված են ծրագրի թիմի և տեխնիկական վերահսկողության մասնագետի միջև, ինչպես նաև շինարարական ընկերության համապատասխան շաբաթական հաշվետվության ձևանմուշները և օբյեկտի վրա կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հանդիպումների արձանագրությունները:

EN     RU

«CoM-DeP» ծրագիր. փողոցային լուսավորության ուղեցույց

Այս հրատարակությունը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են փողոցային լուսավորությամբ և, մասնավորապես, փողոցային լուսավորության նախագծերի իրականացումով: Այն կոչված էր լուսաբանելու փողոցային լուսավորության հետ կապված բոլոր հիմնական խնդիրները՝ մանրամասների բավարար մակարդակով:

EN

«CoM-DeP» ծրագիր. շենքերի արդիականացման տեխնիկական ուղեցույց

Այս ուղեցույցը ընդհանուր տեղեկատվություն է տրամադրում շենքերի բարձրորակ ջերմային մեկուսացման համար օգտագործվող տիպային շինարարական տարրերի տեխնիկական պահանջների վերաբերյալ, ինչը զգալիորեն կնվազեցնի տարեկան գործառնական ծախսերը:

EN     RU

«CoM-DeP» ծրագիր. նախագծերի իրականացման ուղեցույցներ և տեխնիկական իրականացում

Ուղեցույցում պարունակում են ցուցադրական նախագծերի տեխնիկական իրականացման փուլերի նկարագրությունը, փուլերի տրամաբանական հաջորդականությունը, ծրագրեր իրականացնող թիմերի դերերը և առաջադրանքները, յուրաքանչյուր փուլի հաշվետվայնությունը և արդյունքները, ծրագրի կողմից կնքված ապրանքների / ծառայությունների մատակարարների նկարագրությունը, ինչպես նաև Աջակցության թիմը և ԵՄ պատվիրակության դերը:

EN     RU

«CoM-DeP» ծրագրի իրականացման ուղեցույցներ

Այս ուղեցույցը մշակվել նպատակ ունենալով աջակցել ծրագրեր իրականացնող թիմերին ծրագրերի կառավարմանը, ինչպես նաև արդյունավետ և խելամիտ իրականացմանը՝ համաձայն ԵՄ կանոնների և ընթացակարգերի, ինչպես նաև նվազագույնի հասցնելու այդ կանոնների և ընթացակարգերի հետ անհամապատասխանության ռիսկերը:

EN     RU     Հավելյալ փաստաթղթեր

Արևելյան գործընկերության երկրներում էներգետիկայի, կլիմայի և շրջակա միջավայրի ոլորտներում մունիցիպալ ֆինանսների ուսումնասիրության վերջնական զեկույցը

Այս զեկույցը նվիրված է Արևելյան գործընկերության երկրների համայնքներում էներգետիկայի, կլիմայի և շրջակա միջավայրի ոլորտներում ներդրումների խոչընդոտների և բացերի ուսումնասիրությանը: Կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքների և դրա հետ կապված աճող ճնշման պայմաններում, ԱլԳ երկրների համայնքապետարանները հաճախ դժվարանում են ենթակառուցվածքային նախագծերի իրականացման համար ֆինանսավորում և փորձաքննություն ստանալ: Ուսումնասիրությունը վերլուծում է հիմնական խոչընդոտները՝ կենտրոնանալով վարչատարածքային կազմակերպման և բանկային ոլորտի վրա: Այն ներկայացնում է առաջարկություններ համայնքապետարանների և ազգային իշխանությունների, ինչպես նաև էներգետիկայի, կլիմայի և շրջակա միջավայրի ոլորտներում ապագա համայնքային ծրագրերի համար:

EN

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Սույն փաստաթուղթը ստորագրողներին տրամադրում է քայլ առ քայլ ուղեցույցներ առ այն, թե ինչպես ներկայացնել տեղեկատվությունը Դաշնագրի հաշվետվությունների ներկայացման «Իմ դաշնագրի» առցանց հարթակի տարբեր բաժիններում։ Այն մշակվել է Քաղաքապետերի դաշնագրի եվրոպական գրասենյակի կողմից՝ ՈՒՄԿ-ի հետ համատեղ, նպատակ ունենալով օգնել Դաշնագրին միացած կողմերին հասկանալ Դաշնագրի հաշվետվությունների ներկայացման համակարգը և հաջողությամբ իրականացնել հաշվետվողականության գործընթացը։ Նշված ուղեցույցները համալրվում են գործնական առաջարկություններով և օգտակար ռեսուրսներով։

AM     AZ     BY     EN     GE     MD     UA

Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում Քաղաքապետերի դաշնագրին անդամակցող համայնքների կողմից ներկայացված ԿԷԶԳԾ ձևանմուշներում առավել հաճախ թույլ տրվող բնորոշ սխալների մասին զեկույց

Հաշվետվությունըմշակվել է ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» ծրագրի Տեխնիկական աջակցությանփորձագետների կողմից՝ հիմնվելով մինչև 2018 թ. Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում Դաշնագրի ստորագրողների կողմից ներկայացված 134 ԿԷԶԳԾ-ների վերլուծության վրա, որը կատարվել է «Իմ Դաշնագիր» առցանց հարթակում ստորագրողների կողմից թույլ տված սխալների և վրիպումների նույնականացման և համակարգման համար: Այս փաստաթղթի նպատակն է ստորագրողներին տեղեկացնել հայտնաբերված շեղումների մասին և խրախուսել նրանց հետագայում խուսափել բնորոշ սխալներից, այդպիսով բարձրացնելով առցանց հաշվետվությունների ճշգրտությունը:

EN

«PubLiCity» ծրագրի տեղեկագրքույկ

Ինչպե՞ս արդիականացնել հանրային լուսավորությունը. Պոլոցկ քաղաքի փորձի վրա հիմնված ամբողջական քայլ առ քայլ ուղեցույց

EN    RU

Քաղաքապետերի դաշնագրի Extranet պրոֆիլի հետ աշխատանքի ներածական ուղեցույց

AM     EN     GE     RU     UA

Ուղեցույց. Ինչպես մշակել Կայուն էներգետիկ զարգացման և կլիմայի պահպանության գործողությունների ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրներում

EN     RU

«Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում հաշվետվայնության ուղեցույց

Ուղեցույցը պատրաստվել է՝ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում հաշվետվայնության սկզբունքների ընկալման գործում ստորագրողներին աջակցելու նպատակով:

EN     RU

ԿԷԶԿՊԳԾ ձևանմուշ

EN     RU

Արևելյան գործընկերության և Կենտրոնական Ասիայի քաղաքներում Կայուն էներգետիկ զարգացման գործողությունների ծրագրի մշակման ուղեցույց

Փաստաթուղթը նախատեսված է աջակցելու Քաղաքապետերի դաշնագիրը ստորագրողներին ԿԷԶԳԾ-ի մշակման գործընթացում: Այս ուղեցույցը Ուսումնասիրությունների միավորված կենտրոնի և Քաղաքապետերի դաշնագրի գրասենյակի համատեղ աշխատանքի արդյունքն է՝ տեղական և տարածաշրջանային էներգետիկ փորձագետների զգալի ներդրմամբ:

RU

ԿԷԶԳԾ-ի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների ուղեցույց

Ուղեցույցը հնարավորություն կտան ծանոթանալու Քաղաքապետերի դաշնագրի հաշվետվայնության համակարգին:

EN     RU

ԿԷԶԳԾ-ի իրականացման մշտադիտարկման ձևանմուշ

ԿԷԶԳԾ-ի  իրականացման մշտադիտարկման հաշվետվության ձևանմուշը, որը պետք է լրացվի Քաղաքապետերի դաշնագրի ստորագրողների կողմից:

EN

Տվյալների հավաքագրման հարցաթերթիկ (ձև)

EN     RU

Տեղեկատու տվյալների գործիք

Գործիքը պարունակում է ազգային էներգասպառման ցուցանիշների տվյալների բազա տարբեր ոլորտների և էներգակիրների համար՝ «Քաղաքապետերի դաշնագիր - Արևելք» (CoM East) խմբի անդամ 11 երկրներից յուրաքանչյուրի համար, այն է՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Բելառուս, Վրաստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մոլդովայի Հանրապետություն, Ուկրաինա, Տաջիկստան, Թուրքմենստան և Ուզբեկստան:
Հարկ է նշել, որ գործիքը նախատեսված է տեղեկատու տվյալներ տրամադրելու համար, որոնք կօգնեն Ձեզ տեղական տվյալների բացակայության պայմաններում: Սա կարող է հատկապես օգտակար լինել փոքր համայնքների համար, որտեղ տեղական տվյալների հավաքման համակարգ չկա: Տեղեկատու տվյալների գործիքի օգտագործումը հեշտացնելու համար մշակվել է դրա օգտագործման ուղեցույցը, որը պարզաբանում է հիմնական մուտքային տվյալները, ինչպես նաև գործիքի կողմից հաշվարկված ելքային տվյալները:

EN     RU 

Քաղաքապետերի դաշնագիր. Արևելյան գործընկերության և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար «սովորական զարգացման» սցենարի հիման վրա արտանետումների կանխատեսումների սահմանման մոտեցում:

Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք տարածաշրջանի համար մեթոդաբանությունն ընդլայնվեց, որպեսզի հնարավոր լինի ջերմոցային գազերի արտանետումների կանխատեսումներ անել հիմնվելով «սովորական զարգացման» սցենարի վրա, հնարավորություն տալով ստանալ երկրների համար բնորոշ զարգացման ազգային գործակիցները: Այսպիսով, ստորագրողները կարող են հաշվարկել իրենց արտանետումների կադաստրները` ելակետային տարվա համար գնահատված արտանետումների գումարային ծավալից և մինչև 2020 թ. արտանետումների կանխատեսումներից:

EN

Ուղեցույց ստորագրողների համար

Ձեռնարկ ստորագրողների համար, ովքեր նոր են միացել նախաձեռնությանը: Փաստաթուղթը նկարագրում է ստորագրողների պարտավորությունները, Քաղաքապետերի դաշնագրի գրասենյակի կողմից ցուցաբերվող օգնությունը, ստորագրողների պարտավորությունների տարբեր փուլերը:

EN     RU

Կարճ ուղեցույց. Կայուն էներգետիկ զարգացման ընդհանուր գործողությունների ծրագիր

Ընդհանուր ԿԷԶԳԾ-ի մշակման ուղեցույց տեղական իշխանությունների համար, որոնք շահագրգռված են մշակել համատեղ գործողությունների ծրագիր:

EN     RU

Կարճ ուղեցույց. Կայուն էներգիայի զարգացման ընդհանուր գործողությունների ծրագրի վերլուծություն

Քաղաքապետերի դաշնագրի տարածքային համակարգողների համար ընդհանուր ԿԷԶԳԾ-ի վերլուծության ուղեցույցներ:

EN     RU

ԿԷԶԳԾ-ի ներկայացման և ստուգման գործընթացը:

Փաստաթուղթը նկարագրում է ԿԷԶԳԾ-ի ներկայացման, ինչպես նաև փոստաթղթի ստուգման գործընթացը, որը իրականացվում է Քաղաքապետերի դաշնագրի գրասենյակի և Ուսումնասիրությունների միավորված կենտրոնի կողմից`«Քաղաքապետերի դաշնագիր» նախաձեռնության շրջանակներում ԿԷԶԳԾ-ների հաստատման համար:

EN     RU

Ձեռնարկ Քաղաքապետերի դաշնագրի Աջակիցների համար

Արևելյան գործընկերության և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների ասոցիացիանների կողմից ստանձնած հանձնառությունների համառոտ ակնարկ:

RU

Ձեռնարկ Քաղաքապետերի դաշնագրի Համակարգողների համար

Արևելյան գործընկերության և Կենտրոնական Ասիայի տարածքային և ազգային համակարգողների կողմից ստանձնած հանձնառությունների համառոտ ակնարկ:

RU

Բաժանորդագրվեք նորություններին