Իրենց նպատակներին ուղղված առաջընթացի գնահատման համար Քաղաքապետերի դաշնագրի ստորագրյալ կողմից պահանջվում է կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականությանն ուղղված գործողությունների ծրագրի ներկայացնելուց հետո յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ անգամ ներկայացնել մոնիտորինգի հաշվետվություն, և առնվազն յուրաքանչյուր չորս տարին մեկ անգամ գործողությունների ծրագրի ջերմոցային գազերի արտանետումների կադաստրը թարմացվում է, որպեսզի կլիմայի փոփոխության հանդեպ դիմադրողականության, արտանետումների կրճատման և էներգիասպառման հետ կապված առաջընթացը տեսանելի լինի:

 

Ստորև կարող եք գտնել ստորագրյալ կողմերի (համայնքների) ներկայացրած Մոնիտորինգի հաշվետվությունների ցանկը: Կոնկրետ տեղեկատվություն ստանալու համար օգտագործե՛ք որոնողական համակարգը:

Բաժանորդագրվեք նորություններին