Քաղաքապետերի դաշնագրին պաշտոնապես միանալիս համայնքները  հանձն են առել սահմանված ժամանա¬¬կա¬հատ¬վածում (որը ԿԷԶԳԾ-ների դեպքում՝ 1 տարի է, ԿԷԶԿՊԳԾ-ների դեպքում՝ 2 տարի) ներկայացնելու Կայուն էներգետիկ զարգացման (և կլիմայի պահպանության) գործողությունների ծրագիր՝ հաստատված համայնքային խորհուրդների  կողմից:

Տեղական խորհրուրդների կողմից հաստատված համայնքների գործողությունների ծրագրերում նկարագրվում են 2020 և 2030 թիրախներին ուղղված քայլերը:

Ստորև կարող եք գտնել Քաղաքապետերի դաշնագրի համայնքների կողմից ներկայացված բոլոր գործո¬ղութ¬յունների ծրագրերը, որոնք կամ արդեն ընդունվել են կամ գտնվում են Եվրոպական հանձնաժողովի Հետազոտությունների միավորված կենտրոնի (ՀՄԿ) կողմից գնահատման փուլում: Օգտագործե՛ք որոնողական գործիքը հատուկ տեղեկատվություն գտնելու համար:

Բաժանորդագրվեք նորություններին