Kitabxana

Merlərin Razılaşmasının onlayn Kitabxanası Razılaşmanın əsas sənədləri, texniki materiallar, tematik vərəqələr, tədbirlərin hesabatları, vebinar yazıları və digər materiallar kimi geniş spektrli faydalı resurslar təklif edir.

TEMATİK ARAŞDIRMALAR

Armenia, Yerevan: Yaşayış binaları üçün günəş enerjisi

Layihə çərçivəsində aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilib:
1) 97 çoxmənzilli yaşayış binasının damında fotoelektrik sistemlərin quraşdırılması, 2) Binalarda xarici işıqlandırma üçün LED lampaların quraşdırılması, 3) 97 binada daxili giriş/pilləkən qəfəsinin işıqlandırılması üçün lampalar və hərəkət datçikləri ilə təchiz olunmuş LED işıqlandırma sisteminin quraşdırılması, 4) 97 binada aztəminatlı ailələr üçün işıq diodlu lampaların verilməsi, 5) Hasil edilən artıq enerjinin şəbəkəyə satışından əldə olunan gəlirin enerji effektivliyinin maliyyələşdirilməsinə və PV panellərinin saxlanması və istismarı üçün ödənişlərin həyata keçirilməsinə yönəldilməsi üçün dövriyyə fondlarının yaradılması.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Armenia, Artik və Aparan: Bələdiyyə PV elektrik stansiyasının tikintisi və fotovoltaik sistem

Artik və Aparan Ermənistanda Merlərin Razılaşması təşəbbüsündə iştirak edən və BOEM-dən istehsal olunan enerjinin payını artırmaq qərarına gələn iki icmadır.
Layihənin əsas məqsədi icma əsaslı bərpa olunan enerji istehsalı və dayanıqlı enerji keçidi üçün işlədilə bilən model hazırlamaq idi.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ukrayna, Ukrainka: İctimai binalarda enerji effektivliyi tədbirləri

Layihəyə aşağıdakı texniki tədbirlər daxildir: 1) “Energetik” İdman Kompleksinin termal modernləşidrilməsii, 2)“Energetik” Mədəniyyət Sarayının termal modernləşdirilməsi, 3)Şəhərin bütün büdcə müəssisələrində (bütün büdcə binalarının 100%-i) bütün növ enerji resursları üçün əlavə olaraq müvafiq sayğacların və xüsusi sensorların quraşdırılması ilə avtomatlaşdırılmış enerji monitorinqi proqram təminatı sisteminin tətbiqi.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ukrayna, Zvyahel: Yerli xəstəxana üçün PV qurğusunun quraşdırılması

Layihəyə aşağıdakı texniki tədbirlər daxildir: 1) 32,4 kVt dam PV enerji qurğusunun quraşdırılması (hər biri 540 Vt gücündə 60 PV panel). 2) Köməkçi avadanlıqların (invertorlar, sayğaclar, kabellər və s.) quraşdırılması. 3) Bələdiyyə su təchizatı müəssisəsi üçün (150 kVt gücündə) PV qurğusunun tikintisi üçün texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ukrayna, Mirqorod: Mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin və uşaq bağçasının modernləşdirilməsi

Layihəyə aşağıdakı texniki tədbirlər daxildir: 1) Uşaq bağçasının istilik təmiri, 2) Mövcud qazanxanada yeni biokütlə qazanxanasının və yanacaq anbarının tikintisi də daxil olmaqla, mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin modernləşdirilməsi, 3) 10 bələdiyyə binası üçün məsafədən enerji monitorinqi sisteminin tətbiqi

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ukrayna, Çernivtsi: Küçə işıqlandırma sisteminin modernləşdirilməsi

Layihəyə 2 əsas texniki komponent daxildir: Çernivtsidə küçə işıqlandırma sisteminin modernləşdirilməsi; 16 günəş enerjisi ilə işləyən küçə işıqlarının quraşdırılması (şəbəkəyə qoşulmayan).

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ukrayna, Dubno: Mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin modernizasiyası və bələdiyyə binalarının termal modernləşdirilməsi

Layihəyə aşağıdakı texniki tədbirlər daxildir: 1) Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin termal modernləşdirilməsi, 2) Uşaq bağçasının termal modernləşdirilməsi, 3) Olmaqla mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin modernləşdirilməsi, 4) Məktəbdə istilik sisteminin modernizasiyası, 5) Mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin modernizasiyası.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Moldova, Calarasi: Səmərəli ictimai işıqlandırma

Kalarasidəki layihə də Nümayiş layihələri proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilib: 1) Kalarasidə küçə işıqlandırma sisteminin modernləşdirilməsi: 951 lampanın LED-lərlə dəyişdirilməsi, 25 km kabel/küçə və 25 idarəetmə şkafının modernləşdirilməsi, ümumi onlayn idarəetmə sistemi. 2) Kalarasi Tarix və Etnoqrafiya Muzeyində memarlıq işıqlandırmasının quraşdırılması. Layihə çərçivəsində şəhər nəqliyyatının təhlükəsizlik şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə olaraq 30 piyada keçidi də işıqlandırılmışdır. İşıqların keçirilməsi (real vaxt rejimində, internet əsaslı) və 25 idarəetmə şkafının modernləşdirilməsi daxil olmaqla, yeni küçə işıqlandırmasına nəzarət sistemi təqdim edildi.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Moldova, Festelita: Yeni enerji effektivliyi texnologiyalarının və BOEM-i sınaqdan keçirilməsi ilə qabaqcıl təcrübə mərkəzinin yaradılması

Festelitadakı layihə də Nümayiş layihələri proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilib: 1) Uşaq bağçasında suyun qızdırılması üçün günəş panellərinin quraşdırılması (gücü 5,5 kVt), 2) 4 dövlət müəssisəsində biokütlə yandıran qazanxanaların quraşdırılması (ümumi gücü 561 kVt), 3) Salix söyüd ağacları ilə 5 ha əkilməsi (biokütlə mənbəyi), 4) LED lampaları və elektrik enerjisi istehlakına nəzarət etmək üçün avadanlıqdan istifadə edərək küçələrdə 241 ekoloji cəhətdən təmiz işıq lampalarının quraşdırılması, 5) 312 kVt gücündə PV bələdiyyə günəş parkının yaradılması

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Gürcüstan, Telavi: 2 uşaq bağçasının istilik izolyasiaysı və biokütlə təchizatı zəncirinin yaradılması

Layihənin əsas məqsədi Gürcüstanda Merlərin Razılaşmasını İmzalayan Tərəflərin Dayanıqlı Enerji və İqlim Fəaliyyət Planlarına uyğun investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi yolu ilə iqlim dəyişikliyinin azaldılması və dayanıqlı yerli enerji siyasətinin həyata keçirilməsi sahəsində bacarıqlarını artırmaqdan ibarət olub. Layihə çərçivəsində aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilib: 1) İkalto kəndindəki uşaq bağçasının istilik izolyasının qurulması və biokütlə qazanxanasının tikintisi; 2) Telavi ş. 1 N-li uşaq bağçasının istilik izolyasiyası və biokütlə qazanxanasının tikintisi; 3) Üzüm bağlarının budama qalıqlarının toplanması, daşınması və saxlanması üçün biokütlə təchizatı zəncirinin yaradılması.

AM     AZ     EN     GE     RO     UA

Ukrayna, Jitomir: Küçə i̇şiqlandirmanin müasi̇rləşməsi̇

Jitomirdə küçə işıqlandırma layihəsinin əsas məqsədi təhlükəsizlik və rahatlığı artırmaq, küçə işıqlandırmasının enerji səmərəliliyini artırmaq, istismarı yaxşılaşdırmaq və bununla əlaqədar xərclərə qənaət etmək üçün küçə işıqlandırma səviyyəsini və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq idi.
Layihə 2 komponentdən ibarət idi: i) mövcud küçə işıqlarının LED lampaları ilə modernləşdirilməsi; ii) ağıllı bir küçə işıqlandırma idarəetmə sisteminin quraşdırılması.

AZ

Ukrayna, Vinnitsa: Şəhər nəqli̇yyatinin ətraf mühi̇t strategi̇yasi

Şəhərin 2016–2029-cu illər üçün nəqliyyat strategiyası bu böyüməni təşviq etmək və tranzit hərəkətliliyi yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bu strategiya şəhər üçün yeni əsas istiqamətləri, siyasi hədəfləri və planları müəyyənləşdirir. 2029-cu ilədək Vinnitsa sakinlərinə bütün əhali üçün keyfiyyətli, hərtərəfli, təhlükəsiz və davamlı xidmətlər göstərən nəqliyyat sistemi xidmət göstərəcəkdir.
Bu günə gəldikdə, təsdiq edilmiş strategiya xətti ilə aşağıdakı layihələr həyata keçirilmişdir: i) Kosmonavtlar prospektinin yenidən qurulması; ii) “VinVey” tramvayı; iii) inteqrasiya olunmuş bilet iv) Velosiped yolların inkişaf proqramı; v) ictimai ekoloji avtobusları.

AZ

Ukrayna, Mariupol: Mariupol şəhəri̇ trolleybus parkini yeni̇ləyi̇r

Mariupol, Merlər Razılaşmasının İmzalayıcısı olaraq, iqlim problemlərini həll etmək üçün azaldılması və uyğunlaşma tədbirlərini özündə cəmləşdirən, yerli səviyyədə istixana qazların emissiyasının azaldılması üçün iddialı bir siyasətə sahibdir.
Beynəlxalq maliyyə qurumların və Mariupol şəhərin dəstəyi ilə 72 müasir, aşağı mərtəbəli, enerji səmərəli və ətraf mühitə uyğun trolleybuslar alınmış və trolleybus infrastrukturu modernləşdirilmişdir. Bütün tədbirlər 2015-ci ildə hazırlanmış Dayanıqlı Enerji Fəaliyyət Planının bir hissəsidir.

AZ

Ukrayna, Xmelnitski: Tullantilarin i̇darə olunmasi layi̇həsi̇

Merlər Razılaşmanı imzalayan Xmelnitski şəhəri, iqlim problemlərini həll etmək üçün azaldılması və uyğunlaşma tədbirlərini özündə cəmləşdirən yerli səviyyədə istixana qazı tullantılarını azaltmaq üçün iddialıbir siyasət yürüdür.
Bələdiyyə şəhərin bərk tullantı sektorunu prioritet olaraq seçmiş və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının və digər maraqlı tərəflərin dəstəyi ilə bu sahəni yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirməyə başlamışdır. 2-3 il ərzində məişət və tikinti tullantılarının zibil qutusuna atılmasının 2020-ci illə müqayisədə 87% azalacağı planlaşdırılır.

AZ

Ukrayna, Mariupol: Enerji menecment sistemi ISO 50001

Mariupol, MR-in imzalayıcısı olaraq, iqlim problemlərini həll etmək üçün azaldılma və uyğunlaşma tədbirlərini özündə cəmləşdirən yerli səviyyədə İQ emissiyasını azaltmaq üçün iddialı bir siyasətə sahibdir. Buna görə də, ISO 50001 standartını tətbiq etmək və qaynaqlara qənaət etmək və səmərəli enerji menecment yolu ilə nəticəni yaxşılaşdırmaq vacib idi.

AZ

Ukrayna, Mirgorod: Mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin modernləşdirilməsi

Mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin modernləşdirilməsi iki alt layihəni əhatə etmişdir:
     • Mirgorodda Yerli Alternativ Enerji Mənbələri (2013 - 2015);
     • Mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin modernləşdirilməsi və tələbə əsaslanan istilik təchisat siteminin tətbiqi (2016 - 2018).
Bu iki alt layihənin məqsədi yerli mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin səmərəliliyini artırmaq, istilik enerjisi istehsalı üçün yerli biokütlənin istifadəsini tətbiq etmək, istilik enerjisi və isti su təchizatı xidmətlərinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq, CO2 emissiyalarını və enerji hesablarını azaltmaq idi. Layihələr, Myrgorod bələdiyyəsi ilə əməkdaşlıqda və MR Ərazi Koordinatoru olaraq Poltava regional administrasiyası dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir.

AZ

Ermənistan, Spitak: Çoxmənzilli binaların tam istilik izolyasiyası

AB tərəfindən maliyyələşdirilən "Vayk və Spitak Bələdiyyələrində Bərpa olunan və səmərəli enerjiyə giriş" (AREEM) Layihəsi çərçivəsində səmərəli tədbirlər və bərpa olunan enerji mənbələrindən, yaşayış və ictimai binalarda istifadə etməklə, Spitak və Vayk bələdiyyələrində təkrarlana bilən və səmərəli enerjiyə qənaət modelləri hazırlanmış və sınaqdan keçirilmişdir. Layihə Habitat for Humanity Armenia Foundation tərəfindən həyata keçirilir.

AZ

Belarus, Baranaviçi: Bələdiyyə su təmizləyici qurğusundakı bioqaz qurğuları

Baranaviçi, lili bərpa olunan enerjiyə çevirən bioqaz qurğusunu istismara verən ilk Belarus bələdiyyədir.

AZ

Moldova enerji və biokütlə layihəsi

Aİ və BMİP tərəfindən maliyyələşdirilən və həyata keçirilən Moldova Enerji və Biyokütlə Layihəsi, Moldova Respublikasında daha etibarlı, rəqabətli və Dayanıqlı enerji istehsalına töhfə verməyi hədəfləyir. Bərpa olunan enerji mənbələrinin, xüsusən də kənd yerlərindəki ictimai binaların və ev təsərrüfatlarının istiləşməsi üçün istifadəni artırmaqla yanaşı biokütlə texnologiyaları üçün funksional bazarların qurulmasına zəmin yaradır. Biyokütlə yanacağı və texnologiyaları tədarükü ilə yerli və regional səviyyədə əlavə dəyər zəncirlərinin yaradılması yolu ilə yeni iş yerləri və gəlirlər yaradılır və təmin edilir.

AZ

Moldova, Kopçak və Soroka: Ərazi planlaşdırma və torpaq istifadəsi tətbiqlərinin təkmilləşdirilməsi

Layihənin uzunmüddətli məqsədi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və digər istehsalat sahələrinin landşaft səviyyəsində müxtəlif torpaq vahidləri və mülkiyyət kateqoriyaları arasında planlaşdırılması və tənzimlənməsi qaydasında islahatlar aparmaq idi.
Layihənin mərkəzində bioloji müxtəlifliyin qorunması dururdu, lakin hədəf bölgələrdə ekosistemlərinin dayanıqlığını artıraraq İqlim Dəyişikliyinin(İD) gözlənilən mənfi təsirlərini həll etdi. Layihə deqradasiyanın qabaqcıllarını aradan qaldıraraq və öz-özünə bərpa olunmasının 14 qabiliyyətini, çöl, meşə, çəmənlik və bataqlıları diqqətlə izləyərək ekosistemlərin və ev sahibliyi etdiyi növlərin İD təsirlərinə qarşı daha yüksək dayanıqlı olmasına kömək edir. Layihə həm də temperaturun və yağıntıların dəyişməsi ilə gələcək rütubət şəraitini təsir edərək meşələrin salınmasını təmin etmişdir.

AZ

Moldova, Kantemir və Oknita: Küçə işıqlandırmasının modernləşdirilməsi

Bu, iki kiçik bələdiyyənin, Merlərin Razılaşması Təşəbbüsü çərçivəsində qlobal hədəflərə yerli səviyyədə necə töhfə verə biləcəklərinə dair uğur hekayəsidir. Tədbirlər Moldova Respublikasının Kantemir və Oknitsa şəhərlərində baş verdi. Hər iki şəhər 2020-ci ilə qədər enerji istehlakını və CO2 emissiyalarını 20%  azaltmağa qərar vermiş və Dayanıqlı Enerji üzrə Fəaliyyət Planı (DEFP) hazırlamışdır. DEFP daxil olan onlarla layihə arasında bələdiyyələr yenilikçi texnologiyalardan və ən yaxşı Avropa təcrübələrindən istifadə edərək küçə işıqlandırma sistemlərinin modernləşdirilməsinə yönəlmiş və həyata keçirmişdirlər.

AZ

Belarus, Novohrudok: Novohrudok bölgəsindəki külək enerjisi stansiyaları

Navahrudak bölgəsi Grabniki kəndi yaxınlığında yerləşən Belarusnın ən qədim və ən böyük külək təsərrüfatına və digər yerlərdə çoxsaylı külək turbinlərinə ev sahibliyi edir. Bölgədəki elektrik enerjisi ümumi gücü 32 MVt olan həm dövlət, həm də özəl 20 külək turbinləri tərəfindən istehsal olunur.

AZ

Belarus, Novohrudok: Bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı üçün yol xəritəsi

Avropa Birliyinin dəstəyi ilə Novohrudok bələdiyyəsi yerli enerji balansında bərpa olunan enerji mənbələri (BOEM) payını artırmaq üçün yol xəritəsi hazırladı. Strategiyaya uyğun bələdiyyə BOEM üçün maliyyə cəlb etdi və bir neçə pilot layihəni həyata keçirməyinə nail oldu.

AZ

Belarus, Çausy: İstilik və su təchizatı sistemlərinin avtomatlaşdırılması - suya qənaət

Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən SAVEWATER layihəsi, Çausy rayonunda su, istilik enerjisi və elektrik təchizatı sistemlərinin izlənməsi, idarə edilməsi və idarə olunması üçün hərtərəfli bir ağıllı sistem təqdim etdi.

AZ

Moldova, Cantemir: 4 ictimai binanın termal bərpası

Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən “Cantemir: Təhsil binalarının termal bərpası - CanTREB” layihəsi Merlərin Razılaşması Nümayiş Proqramı çərçivəsində Cantemir bələdiyyəsi və “Enerji səmərəliliyi və Bərpa olunan Enerji İttifaqı” QHT tərəfindən həyata keçirilmişdir. 4 ictimai bina (2 uşaq bağçası, lisey və gimnaziya) ən yaxşı Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq termal izolyasiya ilə yeniləndi və bələdiyyənin istismar xərclərini azaltmasına, uşaq və dövlət müəssisələrinin işçiləri üçün daxili şəraiti yaxşılaşdırmasına imkan verdi. Üstəlik modernləşdirilmiş binaların istilik enerjisi ilə təmin etmək üçün biyokütlə ilə işləyən qazanxana inşa edilmişdir.

AZ

Belarus, Polack: PubLiCity - ictimai işıqlandırma yenilənməsi

Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən PubLiCity layihəsi, hələlik Belarusnın ən böyük küçə işıqlandırma sisteminin təkmilləşdirilməsi layihəsidir. Layihə çərçivəsində Polotskda iki minə yaxın işıqlandırma qurğusu, ağıllı idarəetmə sistemi ilə birgə quraşdırılmış və 26 şəhər binası, abidə və digər ərazilər səmərəli memarlıq işıqlandırması ilə təchiz edilmişdir.

AZ

Gürcüstan, Sighnaghi: Erisimedi uşaqları üçün yaşıl enerji

Sighnaghi bələdiyyəsinin Erisimedi uşaq bağçasında EE texnologiyalarının əsasında (yerli biokütlə (fındıq qabığı), günəş PV və SWH sistemləri, binanın istilik izolyasiyası) üzrə müasir avtonom istilik sisteminin tətbiqi.

AZ

Gürcüstan, Ozurgeti: Səmərəli küçə işıqlandırması

Ozurgeti’də müasir küçə işıqlandırma sisteminin tətbiqi, küçələrdə işıqlandırma səviyyəsini yaxşılaşdırdı, enerji istehlakını və enerji xərclərini azaldıb, CO2 emissiyalarını azaltdı və beləliklə, Merlərin Razılaşması Proqramı çərçivəsində Ozurgeti Bələdiyyəsi tərəfindən götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə kömək etdi.

AZ

Gürcüstan, Axmeta, Kazbegi, Qori, Mtsxeta: Şəbəkə kənar kəndlər üçün elektrik enerjisi

Şəbəkədən kənar dağ kəndlərinin elektrikləşdirilməsi üçün PV mikro günəş enerjisi sistemlərinin tətbiqi layihəsi Gürcüstanın 87 kəndində həyata keçirilmiş və enerji yoxsulluğunu aradan qaldırmaq məqsədi daşıyırdı. Bu, USAID-in texniki köməyi ilə həyata keçirilən və Dövlət Büdcəsi tərəfindən maliyyələşdirilən layihədir.

AZ

Ermənistan, İrəvan: 9 mərtəbəli binanın istilik izolyasiyası

UNDP-GEF "Binalarda Enerji Səmərəliliyinin Artırılması" layihəsi, İrəvan Bələdiyyəsi ilə əməkdaşlıq edərək, Ermənistanda ilk dəfə çoxmənzilli bir binanın istilik izolyasiyasını həyata keçirdi. 

AZ

Gürcüstan, Zugdidi: İstilik sistemi üçün bərpa olunan enerji

Yerli biokütləni (fındıq qabığı) yanacaq kimi istifadə edən Zugdidi (Gürcüstan) uşaq bağçasında müasir dayanıqlı istilik sistemi tətbiq olundu.

AZ

Moldova, Kişinyov: Çoxmənzilli binada istilik sisteminin təkmilləşdirilməsi

Kişinyovda yerləşən bu 7 mərtəbəli çoxmənzilli bina, Moldova Respublikasında Mənzil Mülkiyyətçilərin Birliyi, mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatı şirkəti (Termoelectrica) və hər bir mənzil sahibinin birgə səyləri nəticəsində köhnə istilik və isti su sistemlərinin tamamilə yenidən qurulmasının ilk nümunəsidir.

AZ

Moldova, Kalarasi: Moldovanın ən enerji səmərəli ictimai binası

Moldovada ən enerji səmərəli ictimai bina Kalarasi'dəki DoReMiCi uşaq bağçasıdır (Kişinyovdan 50 km). Alman passiv ev standartlarına uyğun olaraq layihələndirilmiş və tikilmişdir.

AZ

Ermənistan, İrəvan: Küçə işıqlandırma sistemlərinin enerji baxımından səmərəli modernləşdirilməsi

İrəvanın işıqlandırma sistemindəki enerji səmərəliliyi işıq diodları (LED) texnologiyalarına əsaslanan yeni işıqlandırma sisteminin tətbiqi ilə yaxşılaşdırılmışdır.

AZ

Ukrayna, Vinntsa: Bazhenova küçəsində biokütlə və təbii qaz qazanxanası

Vinnitsa şəhərinin Bazhenova rayonunda sakinlərinə xidmət edən qazanxana tam bərpa olundu.

AZ

Gürcüstan, Tbilisi: Tbilisinin ‘yaşıl’ avtobusları

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə, köhnə, kondisionersiz və yaşlı və ya əlillərin ehtiyaclarına uyğun olmayan, çirkləndirici avtobusları yüksək təhlükəsizlik standartlarına və Aİ qaydalarına uyğun rahat və aşağı emissiyalı avtobus parkı ilə əvəz edildi.

AZ

Gürcüstan, Tbilisi: Tbilisinin körpələr evində enerji səmərəliliyi tədbirləri

Tbilisinin Körpələr Evində enerji səmərəliliyi tədbirləri binalardakı rahatlıq səviyyəsini yüksəltməyə, enerji istehlakının və enerji xərclərinin azaldılmasına, eyni zamanda atmosferə istixana qazlarının atmosferə atılmasının azaldılmasına və ümumiyyətlə Gürcüstanda ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib.

AZ

Ermənistan, Spitak: Dayanıqlı günəş enerjisinin istehsalı

Aİ tərəfindən maliyyələşdirilən “Vayk və Spitak Bələdiyyələrində Bərpa olunan və səmərəli enerjiyə giriş” (AREEM) layihəsi çərçivəsində, yaşayış və ictimai binalarda bərpa olunan enerji mənbələrindən, səmərəlilik tədbirlərdən istifadə etməklə Spitak və Vayk bələdiyyələrində bərpa olunan və səmərəli enerji qənaət sxemləri modelləri hazırlanmış və sınaqdan keçirilmişdir. Layihə Habitat for Humanity Armenia Foundation tərəfindən həyata keçirilir.

AZ

Belarus, Polack: Enerji səmərəliliyindən şəhər mobilliyinə

Polotsk şəhəri üçün Dayanıqlı Şəhər Mobillik Planının hazırlanmasında iştirakçı yanaşma əlavə edildi.

AZ

Belarus, Minsk, Hrodno və Mahiliou: Yaşayış binalarında enerji səmərəliliyinin artırılması

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (BMTİP) və Qlobal Ətraf Mühit Fondu (GEF) tərəfindən idarə olunan “Yaşayış binalarında enerji səmərəliliyinin artırılması” layihəsi Belarusda yeni yaşayış binalarında enerji səmərəliliyinin artırılması üçün qanunvericilik, institusional və texnoloji maneələrin aradan qaldırılmasına yönəlib.

AZ

Ukrayna, Lutsk: Lutskdakı ictimai binalarda enerji səmərəliliyinin artırılması

Enerji səmərəliliyinin artırılması proqramının icrası üçün Lutsk Bələdiyyəsi tərəfindən aşağı enerji effektivliyi standartlarına malik olan 8 ictimai bina seçilmişdir.

AZ

Bültenimize abunə olun